Nawigacja

Aktualności

Wykład dr. Marka Grabskiego pt. „KL Auschwitz-Birkenau – ikonografia tragedii” – Katowice, 24 stycznia 2024

  • Wykład dr. Marka Grabskiego pt. „KL Auschwitz-Birkenau – ikonografia tragedii” .
    Wykład dr. Marka Grabskiego pt. „KL Auschwitz-Birkenau – ikonografia tragedii” .

24 stycznia 2024 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, przy ul. św. Jana 10 w Katowicach odbył się wykład dr. Marka Grabskiego pt. „KL Auschwitz-Birkenau – ikonografia tragedii”. 

Podczas spotkania dr Marek Grabski przybliżył tragiczną historię KL Auschwitz-Birkenau oraz opowiedział o pracach artystycznych zrodzonych w warunkach skrajnego zagrożenia jako niezwykłych świadectwach historii więźniów. Prace te oddają trudne do odzwierciedlenia obecnie uczucia i emocje, które towarzyszyły więźniom w ich codziennym życiu obozowym oraz po wyzwoleniu.

Wykład przeznaczony był dla młodzieży z Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Wykładowi towarzyszyła prezentacja obrazów z tzw. „kolekcji oświęcimskiej” – będącej w posiadaniu Libiąskiego Centrum Kultury.

„Kolekcja oświęcimska” obejmuje prace pokoleń artystów, które nie doznały bezpośredniej traumy nazistowskich obozów koncentracyjnych i nie są zaliczane do sztuki obozowej Auschwitz. Zespół ten stanowią prace zagranicznych i polskich artystów przekazane w darach z różnych osobistych motywacji, chęci udokumentowania przeżyć swoich bliskich, przemyśleń związanych z własną wizytą w Auschwitz czy ogólnej humanistycznej potrzeby przeciwstawienia się złu. Znajdują się w niej prace z organizowanych przez Muzeum Auschwitz-Birkenau i Towarzystwo Ziemi Oświęcimskiej plenerów malarskich dla studentów uczelni artystycznych, którzy doskonaląc swój warsztat artystyczny stali się z czasem wybitnymi polskimi artystami malarzami, grafikami i rzeźbiarzami.

Prace wykonane są w różnych technikach artystycznych i dokumentują zmiany zachodzące w sztuce XX wieku, a przede wszystkimi w odbiorze i próbie artystycznego odniesienia się do jednej z największych tragedii, jakim było planowe ludobójstwo w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. Mimo wyraźnego tematycznego ukierunkowania, polityczno-społecznego kontekstu czasów, w których powstawały, ich walorem najważniejszym jest potrzeba upamiętnienia, przekazania wiedzy o zbrodni i budowania świadomości historycznej przyszłych pokoleń.

do góry