Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie wojewódzkiego projektu „Szkoła/Przedszkole Patriotów” – Katowice, 27 listopada 2023

27 listopada 2023 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkiego projektu „Szkoła /Przedszkole Patriotów”. W trakcie uroczystości uhonorowano ponad dwieście placówek biorące udział w projekcie.

Certyfikat z tytułem „Szkoła/Przedszkole Patriotów” otrzymało 37 przedszkoli oraz 147 szkół – w tym 103 podstawowe i 44 ponadpodstawowe. Według Kuratorium Oświaty w Katowicach, dokument ten jest wartościowym wyróżnieniem dla placówek, które zostają nim nagrodzone.

 – Certyfikat nadaje wysoką rangę przedsięwzięciom, podejmowanym przez przedszkole/szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Placówka uzyskuje prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Śląskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach po kolejnej edycji projektu. Wyjątkowym znakiem tytułu „Szkoła/Przedszkole Patriotów” będzie specjalnie przygotowany bandolier i Ziarna Niepodległości – informuje Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Projekt jest w moim odczuciu niezwykle cenny, ponieważ historia jako przedmiot nauczania bywa przez uczniów odbierana jako nudna. W momencie, kiedy uda nam się, jako nauczycielom historii, powiązać te treści, o których mówimy na lekcjach, z realiami naszego regionu oraz z miejscem, w którym mieszkamy, ta historia zaczyna być zrozumiała – powiedział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowice w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.

Celem projektu było przede wszystkim pielęgnowanie pamięci

Zakończono realizację wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole Patriotów”, która trwała od 11 listopada 2022 r. do 30 września 2023 r. Adresatami tej inicjatywy były dzieci i młodzież, uczęszczające do przedszkoli oraz szkół, funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Celem projektu było przede wszystkim pielęgnowanie pamięci o ważnych dla kraju i naszego regionu osobach, wydarzeniach oraz miejscach, które zapisały się na kartach polskiej historii. Miały temu służyć działania, podejmowane w trzech głównych obszarach. Chodziło bowiem o opiekę nad żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych i wybranymi miejscami pamięci oraz ich bohaterami. Ponadto – o opracowanie informacji na temat konkretnych osób, zdarzeń czy miejsc i ich upowszechnianie, a także przygotowanie notacji dla Instytutu Pamięci Narodowej.

Organizatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego było Kuratorium Oświaty w Katowicach, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Kilkaset placówek zaangażowało się w projekt

W wojewódzkim projekcie edukacyjnym wzięło udział kilkaset szkół i przedszkoli z całego regionu. Wśród podejmowanych przez nie działań znalazły się między innymi opracowania informacji na temat miejsc pamięci, bohaterów oraz wydarzeń, a także notacje przygotowane dla Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto dzieci i młodzież wyszukiwały w okolicy nieznane szerzej miejsca, związane z ważnymi epizodami w historii Polski lub regionu albo też osobami, które wykazały się działalnością patriotyczną. Przedsięwzięcia, realizowane przez uczestników projektu obejmowały również oznaczenie oraz upowszechnienie w różnych formach – między innymi na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych – znalezionych i opracowanych informacji. Dzieci oraz młodzież opiekowały się żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych i wybranymi miejscami pamięci oraz ich bohaterami. Angażowały się także w propagowanie lokalnej historii, na przykład poprzez opracowanie scenariuszy lekcji, organizację tematycznych konkursów czy spotkań ze świadkami historii.

Oceny realizowanych przez szkoły i przedszkola działań w ramach wojewódzkiego projektu edukacyjnego dokonała Kapituła, którą tworzyli: Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Sznajder – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach, Anna Rakocz – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym, Romuald Kubiciel – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.

do góry