Nawigacja

Aktualności

Pocztówki z okolicy, cz. 1

W zasobie Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach znajduje się spory zbiór kart pocztowych z całego XX wieku. Część z tego zbioru publikowaliśmy w ubiegłym roku przed świętami Bożego Narodzenia, część podczas tegorocznych wakacji. Tym razem w „Migawce archiwalnej” chcemy przedstawić widokówki z miast naszego regionu, wydane przed, w czasie i po II wojnie światowej. Ponieważ zaś wybór tych „okolicznych” pocztówek jest wyjątkowo duży, proponujemy Czytelnikom, aby przyjemność ich oglądania rozłożyć na dłużej – tym razem dzielimy się tylko częścią zgromadzonego zbioru, zaś pozostałe kartki opublikujemy w przyszłości.

Podobnie jak przy poprzednich okazjach, tak i tym razem o posiadanych przez nas pocztówkach można powiedzieć tyle, że większość z nich trafiła do zasobu naszego archiwum wraz z aktami po Służbie Bezpieczeństwa. Tam najczęściej znajdowały się w wyniku przejęcia ich przez funkcjonariuszy na poczcie, podczas rewizji lub w wyniku zaboru osobom internowanym. Niedostarczanie korespondencji osadzonym w aresztach i obozach internowania było wyjątkowo perfidnym działaniem funkcjonariuszy SB, ponieważ pozbawiało więźniów kontaktu z bliskimi i odbierało im nadzieję i otuchę. Osobną grupę tworzą karty pocztowe przekazane do naszego archiwum w darze przez prywatne osoby.

Zapraszamy do podróży w czasie po miastach i atrakcjach naszego regionu, a także do gromadzenia starych zdjęć i kart pocztowych, bo to wyjątkowe źródła historyczne do poznawania bliższej i dalszej okolicy. Podana w opisie data jest datą wypisania kartki, nie jej wydania.

Niniejszym informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach podjął wszelkie możliwe starania w zakresie identyfikacji osoby posiadającej pełnię praw autorskich, a w przypadku identyfikacji  takiej osoby, podjął wszelkie próby skontaktowania się z taką osobą. Mając na uwadze powyższe, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zastrzeżeń prosimy o kontakt: Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach, oddzial.katowice@ipn.gov.pl

 • Palmiarnia w Gliwicach, brak daty (fot. H. Kobylańska, kartka wydana przez PTTK, Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle; IPN Ka 001/622)
  Palmiarnia w Gliwicach, brak daty (fot. H. Kobylańska, kartka wydana przez PTTK, Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle; IPN Ka 001/622)
 • Kabaret „Bagatelle”, kartka pochodzi z okresu II wojny światowej (wydawnictwo Hanns Kanngiesser, Litzmannstadt [Łódź]; IPN Ka 03/137, t. 2)
  Kabaret „Bagatelle”, kartka pochodzi z okresu II wojny światowej (wydawnictwo Hanns Kanngiesser, Litzmannstadt [Łódź]; IPN Ka 03/137, t. 2)
 • Jasna Góra, kompleks klasztorny, 1950 r. (wyd. Jan Gospodarek w Częstochowie; IPN Ka 03/288, t. 2)
  Jasna Góra, kompleks klasztorny, 1950 r. (wyd. Jan Gospodarek w Częstochowie; IPN Ka 03/288, t. 2)
 • Kąpielisko w Zabrzu, prawdopodobnie lata sześćdziesiąte XX w. (fot. T. Hermańczyk, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 03/679)
  Kąpielisko w Zabrzu, prawdopodobnie lata sześćdziesiąte XX w. (fot. T. Hermańczyk, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 03/679)
 • Jasna Góra, kompleks klasztorny, brak daty (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
  Jasna Góra, kompleks klasztorny, brak daty (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
 • Ruiny zamku w Olsztynie, góra Zborów, skała „Okiennik” i ruiny zamku w Mirowie, brak daty (fot. T. Hermańczyk, J. Korpal i J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
  Ruiny zamku w Olsztynie, góra Zborów, skała „Okiennik” i ruiny zamku w Mirowie, brak daty (fot. T. Hermańczyk, J. Korpal i J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
 • Częstochowa, prawdopodobnie lata sześćdziesiąte/siedemdziesiąte XX w. (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
  Częstochowa, prawdopodobnie lata sześćdziesiąte/siedemdziesiąte XX w. (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
 • Jasna Góra, kompleks klasztorny, brak daty (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
  Jasna Góra, kompleks klasztorny, brak daty (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
 • Częstochowa: pomnik wdzięczności (już nieistniejący), widok ogólny, poczta i SDH „Centrum”, prawdopodobnie lata sześćdziesiąte/siedemdziesiąte XX w. (fot. S. Gadomski, J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
  Częstochowa: pomnik wdzięczności (już nieistniejący), widok ogólny, poczta i SDH „Centrum”, prawdopodobnie lata sześćdziesiąte/siedemdziesiąte XX w. (fot. S. Gadomski, J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 014/1204, t. 2)
 • Katowice, pomnik Powstańców Śląskich, 1973 r. (wg fotografii K. Kaczyńskiego, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 0024/1008, t. 1)
  Katowice, pomnik Powstańców Śląskich, 1973 r. (wg fotografii K. Kaczyńskiego, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 0024/1008, t. 1)
 • Katowice, Dom Towarowy „Zenit”, prawdopodobnie lata sześćdziesiąte XX w. (fot. J. Kosidowski, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
  Katowice, Dom Towarowy „Zenit”, prawdopodobnie lata sześćdziesiąte XX w. (fot. J. Kosidowski, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
 • Jezioro w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, 1967 r. (fot. E. Falkowski, Wydawnictwo PTTK, Zakład Wytwórczy w Jaśle; IPN Ka 028/725, t. 7)
  Jezioro w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, 1967 r. (fot. E. Falkowski, Wydawnictwo PTTK, Zakład Wytwórczy w Jaśle; IPN Ka 028/725, t. 7)
 • Katowice, pawilony przy ówczesnej ul. Feliksa Dzierżyńskiego (dziś Chorzowska), 1968 r. (fot. H. Pawlak, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
  Katowice, pawilony przy ówczesnej ul. Feliksa Dzierżyńskiego (dziś Chorzowska), 1968 r. (fot. H. Pawlak, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
 • Stadion Śląski w Chorzowie, 1967 r. (fot. K. Jabłoński, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
  Stadion Śląski w Chorzowie, 1967 r. (fot. K. Jabłoński, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
 • Katowice, Rondo (obecnie gen. J. Ziętka), 1967 r. (fot. K. Jabłoński, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
  Katowice, Rondo (obecnie gen. J. Ziętka), 1967 r. (fot. K. Jabłoński, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
 • Dom Handlowy „Zenit” w Katowicach, 1968 r. (fot. H. Pawlak, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
  Dom Handlowy „Zenit” w Katowicach, 1968 r. (fot. H. Pawlak, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
 • Kawiarnia „Słoneczko” w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, 1968 r. (fot. T. Hermańczyk, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
  Kawiarnia „Słoneczko” w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, 1968 r. (fot. T. Hermańczyk, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
 • Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. (fot. T. Hermańczyk, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. (fot. T. Hermańczyk, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 028/725, t. 7)
 • Urząd Miasta w Świętochłowicach, 1985 r. (fot. J. Tymiński, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 029/865)
  Urząd Miasta w Świętochłowicach, 1985 r. (fot. J. Tymiński, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 029/865)
 • Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w WPKiW, fragmenty stałej ekspozycji, kopuła, mapa plastyczna Księżyca, główny hol, 1985 r. (fot. L. Surowiec, J. Tymiński, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 029/865)
  Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w WPKiW, fragmenty stałej ekspozycji, kopuła, mapa plastyczna Księżyca, główny hol, 1985 r. (fot. L. Surowiec, J. Tymiński, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 029/865)
 • Zamek w Bielsku-Białej, 1982 r. (nazwisko fotografa nieczytelne, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 036/1651, t. 3)
  Zamek w Bielsku-Białej, 1982 r. (nazwisko fotografa nieczytelne, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 036/1651, t. 3)
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1980 r. (fot. K. Gierałtowski, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 036/2280)
  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1980 r. (fot. K. Gierałtowski, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 036/2280)
 • Rynek w Gliwicach, druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 0038/1310, t. 2)
  Rynek w Gliwicach, druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 0038/1310, t. 2)
 • Ustroń: park, ul. Gen. K. Świerczewskiego (obecnie M. Grażyńskiego), basen, Klub Prasy i Książki, 1980 r. (fot. J. Jastrzębski, A. Kaczkowski, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 0040/798, t. 2)
  Ustroń: park, ul. Gen. K. Świerczewskiego (obecnie M. Grażyńskiego), basen, Klub Prasy i Książki, 1980 r. (fot. J. Jastrzębski, A. Kaczkowski, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 0040/798, t. 2)
 • Zabrze, skrzyżowanie ul. Wolności i 24 Stycznia (obecnie Powstańców Śląskich), przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. (fot. S. Jakubowski, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 043/525, t. 1)
  Zabrze, skrzyżowanie ul. Wolności i 24 Stycznia (obecnie Powstańców Śląskich), przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. (fot. S. Jakubowski, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 043/525, t. 1)
 • Katowice, Rynek i ul. Armii Czerwonej (obecnie W. Korfantego), 1982 r. (nazwisko fotografa nieczytelne – prawdopodobnie K. Sekö, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 043/608, t. 2)
  Katowice, Rynek i ul. Armii Czerwonej (obecnie W. Korfantego), 1982 r. (nazwisko fotografa nieczytelne – prawdopodobnie K. Sekö, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 043/608, t. 2)
 • Pociąg w WPKiW, 1982 r. (fot. M. Czudowski, H. Weinberg, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 043/608, t. 2)
  Pociąg w WPKiW, 1982 r. (fot. M. Czudowski, H. Weinberg, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 043/608, t. 2)
 • Katowice, Superjednostka, fragment Ronda i obecnej ul. W. Korfantego, 1982 r. (fot. J. Tymiński, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 043/1284)
  Katowice, Superjednostka, fragment Ronda i obecnej ul. W. Korfantego, 1982 r. (fot. J. Tymiński, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza; IPN Ka 043/1284)
 • Katowice, ul. Warszawska, przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. (nazwisko fotografa nieczytelne, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 0046/1749, t. 3)
  Katowice, ul. Warszawska, przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. (nazwisko fotografa nieczytelne, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 0046/1749, t. 3)
 • Dom Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju, prawdopodobnie druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 0055/1707, t. 2)
  Dom Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju, prawdopodobnie druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. (fot. J. Siudecki, wyd. Biuro Wydawnicze „Ruch”; IPN Ka 0055/1707, t. 2)
 • Ruiny zamku w Będzinie, okres międzywojenny (kartka została wypisana w 1942 r., ale wydana przez Wydawnictwo Księgarni „Sarmacja” z Sosnowca; IPN Ka 454/58)
  Ruiny zamku w Będzinie, okres międzywojenny (kartka została wypisana w 1942 r., ale wydana przez Wydawnictwo Księgarni „Sarmacja” z Sosnowca; IPN Ka 454/58)
 • Sosnowiec, Haupt-Strasse (obecnie 3 Maja), okres II wojny światowej (IPN Ka 454/58)
  Sosnowiec, Haupt-Strasse (obecnie 3 Maja), okres II wojny światowej (IPN Ka 454/58)
 • Będzin, Plac Wolności, w tle ruiny zamku, 1951 r. (fot. i wyd. Jerzy Walla, Gliwice; IPN Ka 023/902)
  Będzin, Plac Wolności, w tle ruiny zamku, 1951 r. (fot. i wyd. Jerzy Walla, Gliwice; IPN Ka 023/902)

Powiązane wiadomości

do góry