Nawigacja

Aktualności

105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – Katowice, 11 listopada 2023

11 listopada 2023 r. odbyły się w Katowicach wojewódzkie uroczystości upamiętniające 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, z udziałem władz wojewódzkich, samorządowych i mieszkanców Katowic. Rozpoczęły się o godz. 10.30 mszą św. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po mszy nastąpił przemarsz pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, przy pl. Chrobrego, gdzie odbył się uroczysty apel i składanie kwiatów. Na Placu Sejmu Śląskiego zaplanowano pokaz sprzętu wojskowego oraz poczęstunek żołnierską grochówką.

Działania Oddziału IPN w Katowicach w 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę:

9 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wróblewskiego w Gliwicach dr Angelika Blinda (OBEN IPN Katowice) wygłosiła wykład „Wojciech Korfanty (1873-1939)”.

10 listopada 2023 r. w V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Struga w Gliwicach odbyła się uroczystość zorganizowana w 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Pierwszą część uroczystości wypełniła inscenizacja artystyczna, w formule dialogu dziennikarskiego, w którym uczestnicy – „reporterzy Telewizji Gliwice” - podjęli próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie wydarzeń warszawskich z 11 listopada 1918 r. W programie ówczesne relacje prasowe oraz wspomnienie świadka tamtych chwil na Krakowskim Przedmieściu, pisarki Ireny Krzywickiej. Drugą część uroczystości uświetnił  wykład Ryszarda Mozgola, naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach pt. „Górnego Śląska droga do niepodległej Polski”. Słuchacze mogli poznać mniej znane fakty z walki o powrót Śląska do Macierzy, wysiłki polityczne Wojciecha Korfantego, polskie starania w Warszawie i Paryżu oraz grę dyplomatyczną wielkich mocarstw o rozstrzygnięcia w sprawie granic Polski.

W Katowicach-Dębie obchody rozpoczęły się 11 listopada 2023 r.  mszą św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele pw. św. Jana i Pawła Męczenników. Po mszy, o godz. 10.15 na cmentarzu parafii, przy ul. Brackiej, odbyło się uroczyste oznaczenia grobów powstańców śląskich mjr. Franciszka Góreckiego-Zagórnika oraz por. Józefa Stuły znakami pamięci „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski“ oraz „Tobie Polsko”.

Polecamy Galerię Bohaterów Niepodległości przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała pełną władzę wojskową na ziemiach polskich Józefowi Piłsudskiemu. Wydarzenie to (obok pamięci o trwającym w tych dniach rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Warszawie, a także podpisanym w Compiègne rozejmie między Ententą a Niemcami, de facto kończącym I wojnę światową) w Drugiej Rzeczypospolitej stało się (najpierw mniej formalnie, potem jako święto państwowe) symboliczną datą odzyskania niepodległego państwa polskiego przez pokolenia Polaków żyjących w 1918 r.

do góry