Nawigacja

Aktualności

Targi Książki w Katowicach, 3-5 listopada 2023

Katowice jako pierwsze w historii miasto z Europy Środkowo-Wschodniej otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Tytuł przyznawany jest przez organizację EuroScience, we współpracy z Komisją Europejską. W ramach Targów Książki w Katowicach, które odbyły się od 3 do 5 listopada 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, po raz pierwszy odbyły się „Spotkania z Nauką”, mające na celu promocję polskiej nauki przez prezentację dorobku wydawniczego polskich uczelni i instytucji naukowych, a także organizację paneli dyskusyjnych.

Podczas katowickich Targów Książki Wydawnictwo IPN zaprezentowało swoją bogatą ofertę dla miłośników literatury i nauki.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN, Karolina Imianowska, dyrektor Biura Wydawnictw IPN oraz  jej zastępca dr Natalia Cichocka.

IPN przygotował pięć paneli naukowych poświęconych tematyce przewodniej wydawanych przez Instytut periodyków. Podczas targów zaprezentowano również książkę Michała Lutego „Dziesięć lat w Śląsko-Dąbrowskiej »Solidarności«. Wspomnienia z lat 1980–1990“.

W piątek, 3 listopada, odbył się pierwszy panel dyskusyjny IPN na temat tradycyjnych periodyków naukowych w dobie ewolucji nowoczesnych narzędzi wydawniczych. W dyskusji wzięli udział: dr hab. Filip Musiał red. nacz. „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, dr Daniel Czerwiński z-ca red. nacz. „Pamięci i Sprawiedliwości”,  dr Tomasz Domański z-ca red. nacz. „Polish-Jewish Studies”, dr Mariusz Żuławnik red. nacz. „Przeglądu Archiwalnego IPN”, dr Franciszek Dąbrowski z-ca red. nacz. „Institut of National Remembrance Review”, dr hab. Adam Dziuba red. nacz. rocznika naukowego „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja". Moderacja: Jędrzej Lipski (red. nacz. „Dziennika Zachodniego”).

 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN

— Wydawnictwa naukowe, tak jak cały rynek wydawniczy, przechodzi na formułę cyfrową. Ta klasyczna praca redakcyjna pozostaje niezmienna, natomiast to, co się zmienia, to dotyczy tej pracy około redakcyjnej. To wprowadzanie periodyków w świat cyfrowy, korzystanie choćby z Open Journal System, czyli systemu, który pozwala z jednej strony lepiej zarządzać pracą redakcji, a z drugiej strony łatwiej wprowadzać efekty tej pracy (czyli artykuły) do świata cyfrowego – powiedział dr hab. Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim“.

Podczas kolejnych paneli dyskusyjnych, zorganizowanych przez Biuro Wydawnictw IPN, zaprezentowano poszczególne pisma naukowe Instytutu.

Drugim wydarzeniem była dyskusja panelowa pt. „Polish – Jewish Studies” jako przestrzeń naukowa nowych kierunków i perspektyw badawczych w obszarze studiów polsko-żydowskich, z udziałem: dr. Tomasza Domańskiego,z-cy red. nacz. „Polish-Jewish Studies”, dr Alicji Gontarek, sekretarza redakcji, dr. Romana Gieronia, członka redakcji. Spotkanie moderowała Ewelina Kosałka-Passia, dyrektor programowy Radio Katowice.

 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN

„Polish-Jewish Studies” to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), w którym publikowane są prace naukowe w języku angielskim i polskim na temat wszelkich aspektów związanych z polsko-żydowskimi relacjami w XX wieku. Liczymy, że periodyk zainteresuje szerokie grono badaczy zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi, dla których wspólnym mianownikiem stanie się polsko-żydowski kontekst ich badań.

 Podczas targów nie mogło zabraknąć dyskusji o periodyku wydawanym przez Oddział IPN w Katowicach. W ramach Targów Książki w Katowicach, w sobotę, 4 listopada odbył się panel dyskusyjny pt. Wokół kultury pamięci Górnego Śląska w XX wieku – „CzasyPismo”, z udziałem: dr. hab. Adama Dziuroka – redaktora naczelnego CzasyPisma, w roli moderatora dyskusji jednocześnie, dr. Sebastiana Rosenbauma, członka redakcji, dr. Krzysztofa Karwata, publicysty oraz Zbigniewa Przybyłki z Klubu Jagiellońskiego w Katowicach.

 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN

„Czasypismo” – półrocznik, mający za zadanie popularyzację badań historycznych nad XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich oddziaływania na społeczeństwo regionu. Wynika to z misji Instytutu Pamięci Narodowej – wydawcy tego pisma. Nie oznacza to jednak zawężenia tematyki wyłącznie do kwestii politycznych – przeciwnie, celem pisma jest ukazanie możliwe szerokiego spektrum zjawisk – sfery kultury, religii, gospodarki, życia codziennego, obyczajowości.

Kolejnym wydarzeniem była dyskusja panelowa pt. 45-letnia lekcja komunizmu w Polsce. Czego historycy się nauczyli, co chcą wiedzieć i jak to przedstawiają – „Komunizm: System, ludzie, dokumentacja”. Uczestnikami panelu byli: dr hab. Adam Dziuba – red. nacz. rocznika „Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja”, w roli moderatora dyskusji jednocześnie; dr Bogusław Tracz – członek redakcji, dr Robert Spałek i dr Konrad Rokicki z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie.

 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN

„Komunizm: system – ludzie – dokumentacja“ – rocznik naukowy wydawany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, poświęcony jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Sowieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.

Ostatnim wydarzeniem w ramach „Spotkań z Nauką“, była dyskusja panelowa pt. „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” jako forma popularyzacji zasobu archiwalnego IPN i wyników badań naukowych. Uczestnikami panelu byli: Marzena Kruk – dyrektor Archiwum IPN, dr Mariusz Żuławnik – red. nacz. „Przeglądu Archiwalnego IPN”, z-ca dyrektora Archiwum IPN, dr Paweł Perzyna – członek redakcji, naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski. Spotkanie moderował Jędrzej Lipski (red. nacz. „Dziennika Zachodniego”).

 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” to periodyk naukowy wydawany przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów/Archiwum IPN od 2008 r. Służy prezentowaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania pionu archiwalnego Instytutu i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum IPN. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę z zakresu archiwistyki i źródłoznawstwa.

Więcej o czasopismach IPN

Na stoisku IPN zakupiono prawie 470 publikacji Instytutu. Wszystkim gościom tegorocznych targów książki w Katowicach dziękujemy za duże zainteresowanie naszymi propozycjami wydawniczymi i zaufanie, jakim nas obdarzyli. Już dziś Wydawnictwo IPN zaprasza na Targi Książki w przyszłym roku do Katowic – Europejskiego Miasta Nauki 2024.

 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
 • Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
  Targi Książki w Katowicach. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
Filmowa relacja z Targów Ksiażki w Katowicach.
do góry