Nawigacja

Aktualności

Dokumenty osobiste Jana Foyer

Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach pragnie zaprezentować Państwu ciekawy nabytek, przekazany w formie daru prywatnego do zasobu naszego archiwum, dotyczący Jana Foyer, polskiego emigranta, który po II wojnie światowej na stałe zamieszkał w Wielkiej Brytanii, utrzymując kontakt z rodziną zamieszkałą w Katowicach.

Jan Foyer, syn Józefa i Agnieszki Foyer, urodził się 25 lipca 1917 r. w Gliwicach. Miał starsze rodzeństwo: siostrę Marię i brata Karola oraz młodszą siostrę Łucję. W wieku 20 lat Jan Foyer ukończył trzyletnią Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową w Katowicach na wydziale metalowym. W latach 1934–1937 był uczniem ślusarskim w Zakładzie Wyrobów Ślusarskich i Kowalskich Jerzego Dziaczki w Katowicach. W sierpniu 1937 r. złożył egzamin czeladniczy w rzemiośle ślusarskim przed Komisją Egzaminacyjną w Katowicach. W latach 1937–1939 pracował w Parowozowni Głównej oraz na Odcinku Sygnałowym PKP w Katowicach. W pierwszej połowie lat trzydziestych XX w. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, do drużyny im. Stanisława Staszica w Katowicach, natomiast przyrzeczenie harcerskie złożył w kwietniu 1935 r. Na podstawie zezwolenia Komendy Hufca Jan Foyer brał udział w tworzeniu XIX Drużyny Harcerzy im. Stefana Batorego w Katowicach.

Nie znamy szczegółowych informacji z życiorysu Jana Foyer z okresu II wojny światowej. Z zachowanych dokumentów wynika, iż wiosną 1942 r. był zatrudniony jako robotnik cywilny w obozie pracy przymusowej w kopalni „Golpa” w Niemczech. Po zakończeniu II wojny światowej Jan Foyer nie wrócił do Polski, swoje życie prywatne i zawodowe związał z Wielką Brytanią. Przebywał w hrabstwach Derbyshire oraz Lincolnshire. Ostatecznie pozostał na terenie ostatniego hrabstwa, w miejscowości Gainsborough, gdzie podjął pracę w fabryce przy produkcji części maszynowych. W miejscowości tej w dniu 21 lipca 1951 r., w kościele St. Thomas’s Church poślubił 22-letnią Betty Blackwell. Rok później na świecie pojawiła się ich córka Christina.

Wszystkie informacje z życiorysu Jana Foyera zostały zebrane i spisane na podstawie dokumentów rodzinnych przekazanych do zasobu OA IPN w Katowicach. Znaczną część dokumentacji stanowi korespondencja (listy i karty pocztowe) pisana w języku polskim oraz angielskim przez Jana Foyera do rodziny zamieszkałej w Katowicach. Mimo rozłąki i życia na obczyźnie Jan Foyer starał się w miarę możliwości utrzymywać stały kontakt listowny z rodzicami oraz z rodzeństwem od czasu II wojny światowej aż po lata sześćdziesiąte XX w. Jednym z ostatnich zachowanych dokumentów w kolekcji jest list Jana Foyera do rodziny datowany jest na 10 XII 1954 r., w którym informuje bliskich, że prowadzi spokojne, szczęśliwe i ustatkowane życie u boku żony i córki, mając w sercu dom rodzinny oraz wszystkich członków rodziny, którzy pozostali w Polsce.

Oprócz zachowanej korespondencji, na szczególną uwagę zasługują fotografie – najstarsze, wykonane przed II wojną światową, oraz zbiór fotografii wykonanych w okresie powojennym, m.in. na terenie Wielkiej Brytanii. Wśród przekazanej dokumentacji znajdują się dwa albumy fotograficzne. Jeden z albumów to pamiątka ślubu Jana i Betty Foyer, przesłana do rodziców Jana, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w ślubie syna w Wielkiej Brytanii w 1951 r. Natomiast drugi album zawiera zbiór fotografii wykonanych w Katowicach w lipcu 1953 r., z okazji 50 rocznicy ślubu rodziców Jana – Agnieszki i Józefa Foyer. W albumie znajduje się dedykacja dla syna i synowej, niestety nie mamy informacji, czy album został przesłany do Wielkiej Brytanii. Albumy te są niezwykłą pamiątką rodzinną, dokumentują nie tylko podniosłe wydarzenia z życia rodziny, ale także są bezcennym źródłem informacji dla następnych pokoleń.

Wśród dokumentacji Jana Foyer przekazanej do zasobu OA IPN w Katowicach znajdują się także m.in. świadectwa szkolne oraz legitymacje członkowskie. Całość kolekcji zawiera kilkadziesiąt dokumentów z lat 1922–1992.

IPN Ka 454/38, t. 1–3

 • Awers przesyłki adresowanej do Józefa Foyer z Wielkiej Brytanii, IPN Ka 454/38, t. 1
  Awers przesyłki adresowanej do Józefa Foyer z Wielkiej Brytanii, IPN Ka 454/38, t. 1
 • Fotografia przedstawiająca przemarsz harcerzy, IPN Ka 454/38, t. 1
  Fotografia przedstawiająca przemarsz harcerzy, IPN Ka 454/38, t. 1
 • Awers książeczki harcerskiej Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
  Awers książeczki harcerskiej Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
 • Książeczka harcerska Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
  Książeczka harcerska Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
 • Awers zaproszenia na uroczystość zaślubin Betty Blackwell i Jana Foyer, IPN Ka 454/38 t.1
  Awers zaproszenia na uroczystość zaślubin Betty Blackwell i Jana Foyer, IPN Ka 454/38 t.1
 • Zaproszenie na uroczystość zaślubin Betty Blackwell i Jana Foyer, IPN Ka 454/38. t. 1
  Zaproszenie na uroczystość zaślubin Betty Blackwell i Jana Foyer, IPN Ka 454/38. t. 1
 • Fotografia Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
  Fotografia Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
 • Awers karty pocztowej przesłanej do rodziny przez Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
  Awers karty pocztowej przesłanej do rodziny przez Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
 • Awers karty pocztowej przesłanej do rodziny przez Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
  Awers karty pocztowej przesłanej do rodziny przez Jana Foyer, IPN Ka 454/38, t. 1
 • Fotografia przedstawiająca tort ślubny wykonany na przyjęcie weselne Betty i Jana Foyer w 1951 r., IPN Ka 454/38, t. 2
  Fotografia przedstawiająca tort ślubny wykonany na przyjęcie weselne Betty i Jana Foyer w 1951 r., IPN Ka 454/38, t. 2
 • Fotografia ślubna Betty i Jana Foyer wraz z gośćmi, 1951 r., IPN Ka 454/38, t. 2
  Fotografia ślubna Betty i Jana Foyer wraz z gośćmi, 1951 r., IPN Ka 454/38, t. 2
 • Fotografia przedstawiająca Agnieszkę i Józefa Foyer, wykonana z okazji 50 rocznicy ślubu w 1953 r., podczas mszy św., IPN Ka 454/38, t. 3
  Fotografia przedstawiająca Agnieszkę i Józefa Foyer, wykonana z okazji 50 rocznicy ślubu w 1953 r., podczas mszy św., IPN Ka 454/38, t. 3
 • Fotografia przedstawiająca Agnieszkę i Józefa Foyer wraz z rodziną, wykonana z okazji 50 rocznicy ślubu w 1953 r., IPN Ka 454/38, t. 3.
  Fotografia przedstawiająca Agnieszkę i Józefa Foyer wraz z rodziną, wykonana z okazji 50 rocznicy ślubu w 1953 r., IPN Ka 454/38, t. 3.
do góry