Nawigacja

Aktualności

Zmarł Józef Pasiecznik

Z przykrością przyjęliśmy informację, że we wtorek 19 września 2023 r. zmarł Józef Pasiecznik, jeden z organizatorów i działaczy NSZZ „Solidarność” Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB.

  • Józef Pasiecznik.
    Józef Pasiecznik.

Józef Pasiecznik, ur. 6 stycznia 1942 r. w Słomiance (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Łączności w Gliwicach (1969).

1958-1973 pracownik Zakładów Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach, 1973-1982 Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB.

Od września 1980 r. w „Solidarności”; członek i skarbnik Komitetu Założycielskiego w ZREMBie w Gliwicach, następnie KZ.

9 maja 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 23 października 1982 r. Październik –listopad 1982 r. członek TKZ „S” w ZREMBie, 11 listopada 1982 r. współorganizator strajku w zakładzie pracy; ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, zwolniony z pracy. Od 1983 r. na rencie. W l. 1982-1989 wraz z o. Janem Siemińskim i Jadwigą Rudnicką współorganizator imprez kulturalnych, m.in. wystaw i seansów filmowych, w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach; kolporter wydawnictw podziemnych.

1989-1990 członek Gliwicko-Zabrzańskiego KO „S”, prowadził archiwum KO.

Od 20 czerwca 1988 r. rozpracowywany przez p. IV RUSW w Gliwicach w ramach KE krypt. Mały.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności na podstawie postanowienia Prezydenta RP nr 573/2014.

Andrzej Jarczewski, encysol.pl

Pogrzeb śp. Józefa Pasiecznika odbył się 23 września 2023 r. o godz. 11:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Gliwicach. Zmarły spoczął w grobie rodzinnym na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Cześć Jego pamięci!

do góry