Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z Arturem Ossowskim, autorem książki „»Dzieci z zielonego autobusu«. Z zeznań o niemieckim obozie dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi (1942–1945)“ – Katowice, 13 września 2023

13 września 2023 r. o godz. 12.00 w Przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika w Katowicach odbyło się spotkanie z Arturem Ossowskim, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i autorem książki „»Dzieci z zielonego autobusu«. Z zeznań o niemieckim obozie dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi (1942–1945)“ połączone z pokazem filmu dokumentalnego „Obóz na Przemysłowej – Poznaj nasz strach!“.

Głównym celem niniejszej publikacji jest uzupełnienie informacji o funkcjonowaniu obozu dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi, uporządkowanie danych i zaprezentowanie Czytelnikowi kolejnych materiałów na ten temat, zwłaszcza dotyczących przebiegu procesu obozowej nadzorczyni Eugenii Pol, który toczył się w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX w. Poznanie obozu i historii jego małych więźniów oraz ich oprawców to obowiązek tych, którzy mają to szczęście, że żyją w czasach dostatnich i bezpiecznych – a przynajmniej do niedawna za takie uznawanych.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Narodowego Dnia Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny.

do góry