Nawigacja

Aktualności

Oferta edukacyjna OBEN IPN w Katowicach na rok szkolny 2023/2024

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferta obowiązuje od września 2023 r. i zawiera lekcje, warsztaty, projekty edukacyjne, wystawy i konkursy.

Zgłoszeń do projektów edukacyjnych, konkursów i na lekcje z historii najnowszej można dokonywać drogą telefoniczną lub mailową od września 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika oraz w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie (za wyjątkiem zajęć prowadzonych w terenie).

Przystanek Historia jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Każda grupa jest zobowiązana do przyjścia 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 minut, edukator IPN ma prawo odwołać zajęcia lub je znacznie skrócić. Lekcje z historii najnowszej trwają 90 minut i są przeznaczone dla grup liczących nie więcej niż 30 osób. Nauczyciel jest obecny na zajęciach i odpowiada za dyscyplinę w grupie.

Zajęcia są nieodpłatne.

do góry