Nawigacja

Aktualności

„PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Polityka USA wobec Górnego Śląska po II wojnie światowej, 16 sierpnia 2023

  • „PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Polityka USA wobec Górnego Śląska po II wojnie światowej, 16 sierpnia 2023
    „PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Polityka USA wobec Górnego Śląska po II wojnie światowej, 16 sierpnia 2023
  • Dr Mateusz Sokulski. fot. Krzysztof Łojko/IPN
    Dr Mateusz Sokulski. fot. Krzysztof Łojko/IPN

Zapraszamy na nowy odcinek podcastu na platformie Spotify.

Jaka była sytuacja polityczna w USA i jakie były plany tego mocarstwa wobec powojennych realiów w Europie? W jaki sposób kształtowała się polityka USA wobec Polski i czy  uwzględniano w niej znaczenie Górnego Śląska? Jak śląska stal i węgiel miała przyczynić się do odbudowy Polski i Europy? Dowiedz się, czy Śląsk mógł odegrać istotną rolę w kontekście realizacji planu Marshalla.

Z dr. Mateuszem Sokulskim rozmawiał Paweł Zawisza (OBBH IPN Katowice).

Dr Mateusz Sokulski pracuje w Zakładzie Historii Najnowszej Uniwersytetu Śląskiego od października 2016 r. Za rozprawę doktorską „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w latach 1970-1980“ obronioną w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 r. uhonorowany Nagrodą II stopnia w organizowanym przez IH PAN i IPN Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego Debiut Historyczny Roku w kategorii prac doktorskich. Prowadził badania w Moskwie, Belgradzie, Zagrzebiu, Pradze. W latach 2015-2019 prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie w Nowym Sadzie, Zagrzebiu i Belgradzie. Współpracownik IPN przy projektach: RGANI: Dokumenty do stosunków polsko-radzieckich 1953-1964 (od 2016 r.), Opozycja demokratyczna w PRL 1976–1989. Encyklopedia Solidarności ( 2014-2015) Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944–1989 (od 2017 r.). W 2019 r. realizował grant NCN Miniatura 2 (grudzień 2018-grudzień 2019): Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958. Przypadek Polski i Jugosławii. Zainteresowania badawcze: historia dyplomacji, historia Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 r., opozycja demokratyczna w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., historia Bałkanów w XX w. Od 2022 r. pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Katowicach.

https://us.edu.pl/instytut/ih/osoby/mateusz-sokulski/ , mat. wł.

„PodCzas. Podcast IPN Katowice“ poświęcony jest historii Górnego Śląska w XX wieku. Rozmawiamy o postaciach i wydarzeniach z niełatwych i nieraz zagmatwanych dziejów tego regionu. Interesuje nas wielka historia i zwykła codzienność. Mówimy zarówno o zjawiskach znanych, jak i mało popularnych. Zawsze o takich, w których odbija się specyfika XX-wiecznej historii Górnego Śląska, Polski i Europy: totalitaryzmy, wojny, przemiany kulturowe i społeczne. Podcast to projekt Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod patronatem wydawanego przez nas półrocznika popularnonaukowego „CzasyPismo“.

do góry