Nawigacja

Aktualności

XXII Rajd Historyczno-Turystyczny „Na straży granic. Formacje graniczne II Rzeczypospolitej“ – Góry Sowie, 3-6 października 2023

W dniach od 3 do 6 października 2023 r. odbył się XXII Rajd Historyczno-Turystyczny „Na straży granic. Formacje graniczne II Rzeczypospolitej“, tym razem w Górach Sowich. Bazą rajdu było „Schronisko Orzeł”. Do rajdu przystąpiło 14 drużyn uczniów szkół średnich. Głównym organizatorem wydarzenia był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Tegoroczny rajd poświęcony był tematyce związanej z formacjami granicznymi okresu II Rzeczypospolitej. Powstanie niepodległego państwa polskiego i wywalczenie zbrojne granic państwowych, skutkowało stworzeniem specjalnych formacji zajmujących się ich ochroną. Wśród nich należy wymienić m.in. Korpus Ochrony Pogranicza, strzegący granicy wschodniej RP, Wojskową Straż Graniczną, Strzelców Granicznych i Straż Graniczną ochraniające głównie granicę zachodnią RP. Formacje te ewoluowały, wypracowywały własne metody działania i budowały swój esprit de corps, uczestnicząc w codziennej służbie niepodległej Rzeczypospolitej.

Wyniki z testów sprawnościowych i wiedzy historycznej oraz klasyfikacja generalna XXII Rajdu Historyczno-Turystycznego „Na straży granic. Formacje graniczne II Rzeczypospolitej“":

Najlepszy w teście historycznym: Alan Wiktor (Technikum nr 3 im Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim)

Najlepszy w biegu sprawnościowym: Artur Pilarczyk (Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu)

Najlepszy w rzucie granatem: Iwo Wątor (III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie)

Najlepszy w strzelaniu z karabinka pneumatycznego: Maksymilian Gowin (Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu)

Najlepszy w wspinaczce sportowej: Artur Pilarczyk (Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu)

Najlepsi w biegu na orientację: Adam Paszek, Iwo Wątor, Wiktor Pawlikowski (III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie)

Klasyfikacja generalna:

Miejsce 1: Technikum nr 3 im. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim

Miejsce 2: 5. Wodzisławska Drużyna Harcerzy Wilki im. 5. Wileńskiej Brygady AK

Miejsce 3: III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie

Miejsce 4: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu

Miejsce 5: Zespół Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu Zdroju.

Miejsce 6: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie.

Miejsce 7: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel” w Jastrzębiu-Zdroju.

Miejsce 8: Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie.

Miejsce 9: Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach.

Miejsce 10: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie.

Miejsce 11: VIII Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach.

Miejsce 12: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu.

Miejsce 13: I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Miejsce 14: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.

Na rajdzie pojawili się funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kłodzku z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy zapoznali uczestników ze specyfiką swojej pracy. W programie wykład, a także test wiedzy z historii polskich formacji granicznych w II Rzeczypospolitej.

3 października 2023 r. uczestnicy rajdu wyruszyli autokarami z Katowic w kierunku Gór Sowich. Następnie po dotarciu do Zagórza Śląskiego zwiedzili Zamek Grodno, a później z Przełęczy Walimskiej, szlakiem dotarli do schroniska Orzeł.

4 października młodzież zwiedziła Sztolnie Walimskie w Rzeczce, następnie przechodząc górami, Kompleks Osówka. Dalej szlakiem grupa wróciła do schroniska Orzeł.

5 października w rejonie schroniska Orzeł odbyły się zmagania drużyn w konkursach sprawnościowych przygotowanych przez harcerzy z Boguszowickiego Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego „Ślady”.

do góry