Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie piątej edycji konkursu „Dzieje polskiej nauki i techniki“ – Katowice, 30 maja 2023

30 maja 2023 r.  w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10 odbyło się podsumowanie piątej edycji konkursu „Dzieje polskiej nauki i techniki“. W wydarzeniu wzięli udział dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, dr inż. Janusz Berek, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej oraz uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami-opiekunami projektu.

W kwietniu zakończyła się piąta edycja konkursu „Dzieje polskiej nauki i techniki“ organizowanego przez Oddział IPN w Katowicach wraz z Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Zadaniem uczestników konkursu było znalezienie informacji o zasłużonym polskim uczonym, badaczu, konstruktorze lub przedsiębiorcy, który poprzez swoją pracę wywarł wpływ na rozwój nauki lub techniki. Uczestnikami przedsięwzięcia mogli być zarówno uczniowie szkół podstawowych (ich zadaniem było zdobytą wiedzę przedstawić w formie prezentacji), jak i szkół ponadpodstawowych (tu wymagania były większe, gdyż w kilkuminutowym filmie należało przedstawić efekt poszukiwań). Wysoko oceniano zwłaszcza te prace, które prezentowały postacie i konstrukcje nieznane szerszemu ogółowi.

W roku szkolnym 2022/2023 w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła praca Marka Jabłońskiego ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Bytomiu „Górnośląskie Koleje Wąskotorowe (GKW). Historia najdłużej funkcjonującej kolei wąskotorowej na świecie” (opieka naukowa: Anna Dziadek). Na drugim miejscu uplasowały się trzy prezentacje: „Stefan Kudelski” Wiktora Tadeusza Kowalczyka ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu (opieka naukowa: Aneta Hyra-Górecka), „Jan Szczepanik” Mateusza Floriańskiego, Jakuba Kasjaniuka i Wiktora Gostkiewicza ze Szkoły Podstawowej w Węglowicach (opieka naukowa: Patrycja Tokarz) i „Hilary Koprowski. Geniusz nieznany” Karoliny Kłujszo, Barbary Kostrzewy, Zuzanny Michalskiej i Leny Zając ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Bytomiu (opieka naukowa: Anna Dziadek). Na trzecim miejscu sklasyfikowano prezentację „Stefan Drzewiecki. Polak, z którego jesteśmy dumni” Krystiana Adamczyka, Piotra Obrzuta, Aleksandra Pawłowskiego, Krzysztofa Stuleblata, Aleksa Wadasa i Antoniego Ludka (opieka naukowa: Weronika Urgacz). Na uwagę i wyróżnienie zasłużyła praca „Henryk Arctowski. Polski geolog, podróżnik, a co najważniejsze wielki patriota” Mai Nowak, Alana Kowalika, Bartosza Nowaka, Bartosza Holewy, Adama Różyca i Antoniego Więcławka ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu (opieka naukowa: Magdalena Kapuścik). Ta prezentacja zajęła 4 miejsce.

W kategorii szkół ponadpodstawowych na pierwszym miejscu sklasyfikowano film „Sokół 1000” Filipa Kaczmarczyka, Dawida Kubiesa, Michała Gańczarczyka, Maksa Górnego, Jakuba Śliwy i Pawła Kuśmierczyka z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku- Białej (opieka naukowa: Sławomir Szęszoł). Na drugim miejscu znalazł się film „Jerzy Dąbrowski. Konstruktor samolotów” Bartosza Michalika, Wojciecha Syty, Filipa Torzewskiego, Pawła Liseckiego, Maksymiliana Żółtowskiego i Szymona Sucheckiego, uczniów Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach (opieka naukowa: Krzysztof Wolny). Trzecie miejsce zajął film „Jacek Karpiński” Jakuba Sadkiewicza, Kacpra Gołąbka, Pawła Kwaśniewskiego i Bartosza Sołtysika, uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Piekarach Śląskich (opieka naukowa: Tomasz Walaszek). Wszystkie wyróżnione prace prezentują wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Zasługują na to, aby stać się pomocami dydaktycznymi.

Koordynatorami projektu byli: Marek Łukasik (OBEN IPN Katowice) oraz Jan Marek, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

do góry