Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Zabrze, 20 maja – 31 sierpnia 2023

20 maja 2023 r. w ramach zabrzańskiej Nocy Muzeów w Galerii Café Silesia Muzeum Miejskiego w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 6 odbył się  wernisaż wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech”.

W uroczystym otwarciu wzięła udział Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu Elżbieta Dębowska, Renata Skoczek z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach - autorka katowickiej części wystawy, Piotr Hnatyszyn - kierownik Działu Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz licznie przybyli mieszkańcy Zabrza wśród których byli potomkowie działaczy Związku Polaków w Niemczech.

Trzydzieści trzy plansze wystawy Instytutu Pamięci Narodowej zostały wzbogacone o oryginalne eksponaty ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu, które posiada jedną z ważniejszych kolekcji pamiątek związanych z działalnością Związku Polaków w Niemczech na terenie Górnego Śląska. Podczas trwania Nocy Muzeów po wystawie oprowadzali zwiedzających Renata Skoczek oraz Piotr Hnatyszyn.

Wystawa była dostępna dla zwiedzających do 31 sierpnia 2023 r. w godzinach otwarcia Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Ekspozycja prezentuje dzieje Dzielnicy I, która powstała w 1923 roku i prężnie działała do wybuchu II wojny światowej. Związek założony w 1922 roku, zrzeszał Polaków mieszających na terenach państwa niemieckiego. Dzielnica I obejmowała swoim zasięgiem teren Śląska Opolskiego i część zachodnią Górnego Śląska, która od 1922 roku znalazła się w granicach Niemiec. Wystawa w części pierwszej przedstawia najważniejsze informacje dotyczące genezy powstania Związku Polaków w Niemczech, działalności, struktur oraz działaczy, a także represji wobec członków Związku tuż przed wybuchem II wojny światowej oraz w trakcie jej trwania. Część poświęcona dziejom Dzielnicy I przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach oraz Delegaturę IPN w Opolu prezentuje najważniejsze informacje dotyczące liczebności Polaków na tym terenie, specyfiki regionu, działaczy, a także działalności gospodarczej, kulturalnej  i oświatowej prowadzonej przez Związek. Jedna z plansz poświęcona jest dziejom Polskiego Gimnazjum w Bytomiu, które zostało uroczyście otwarte 8 listopada 1932 roku dzięki staraniom Związku Polaków w Niemczech. Była to wówczas pierwsza i jedyna szkoła średnia na terenie Niemiec z polskim językiem nauczania.  

Autorzy wystawy: dr Paweł Warot (OIPN w Gdańsku), Renata Skoczek (OIPN w Katowicach) i dr Iwona Demczyszak (Delegatura IPN w Opolu). 

Partnerem wystawy jest Muzeum Miejskie w Zabrzu.

 • Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
  Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
 • Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
  Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
 • Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
  Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
 • Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
  Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
 • Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
  Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
 • Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
  Wystawa „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech” – Muzeum Miejskiego w Zabrzu. 20 maja 2023 r. Zabrze. Fot. Muzeum Miejskie w Zabrzu
do góry