Nawigacja

Aktualności

„Ewangelicy na rzecz niepodległej Polski w czasie Powstań Śląskich” - Katowice, 23 maja 2023

We wtorek, 23 maja 2023 r. w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10 odbyło się spotkanie „Ewangelicy na rzecz niepodległej Polski w czasie Powstań Śląskich”.

Artur Michalski, prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury opowiedział o wystawie „Ewangelicy na rzecz niepodległej Polski w czasie Powstań Śląskich” prezentowanej aktualnie w katowickim Przystanku Historia. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji dr Anny Seemann-Majorek, wiceprezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury poświęconej Matce Ewie z Miechowic (1866-1830). Prowadzenie spotkania Renata Skoczek (OBEN IPN Katowice).

Wystawa „Ewangelicy na rzecz niepodległej Polski w czasie Powstań Śląskich” przedstawia wybrane zagadnienia z lat 1918-1922, łączące polskich ewangelików z procesami odzyskiwania niepodległości przez nasze państwo i walki o włączenie różnych obszarów zamieszkiwanych przez Polaków do odradzającej się Rzeczypospolitej. Poruszone są kwestie Górnego Śląska, Mazur i Śląska Cieszyńskiego. Wystawa prezentuje powstałe w tamtym czasie Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz aktywnie działające diakonaty Tabita i Eben-Ezer. Omówione są działania Zrzeszenia Plebiscytowego Ewangelików Polaków i Komitetu Plebiscytowego Okręgu Łódzkiego. Wśród wybitnych ewangelików, patriotów tamtego okresu przedstawione są sylwetki między innymi Juliusza Burschego, Karola Kulisza, Ignacego Boernera i Edmunda Henryka Korfantego.

Wystawa przygotowana przez Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury była prezentowana do 15 lipca 2023 r.

do góry