Nawigacja

Aktualności

Opozycja była nie tylko w Polsce – przeciwnicy reżimu komunistycznego w Jugosławii. > PodCzas. Podcast IPN Katowice <. 10 maja 2023 r.

Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu historycznego > PodCzas. Podcast IPN Katowice <

  • &gt; PodCzas. Podcast IPN Katowice &lt;.
    > PodCzas. Podcast IPN Katowice <.

> PodCzas. Podcast IPN Katowice < rozmawiamy o historii Górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach

Zapraszamy na nowy odcinek podcastu na platformie Spotify.

Jaka była historia Jugosławii? Dlaczego Jugosławia stałą się pierwszym krajem „dysydenckim”? Jak wyglądała opozycja w Jugosławii? Jak prominentny polityk stał się pierwszym opozycjonistą? POZNAJ barwne biografie jugosłowiańskich opozycjonistów zafascynowanych polską „Solidarnością”!

Z dr. Mateuszem Sokulskim rozmawia Paweł Zawisza.

Polecamy również artykuł dr. Mateusza Sokulskiego opublikowany w periodyku IPN „Pamięć i Sprawiedliwość”: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/pamiec-i-sprawiedliwosc/118885,Pamiec-i-Sprawiedliwosc-nr-1-35-2020.html

> PodCzas. Podcast IPN Katowice < poświęcony jest historii Górnego Śląska w XX wieku. Rozmawiamy o postaciach i wydarzeniach z niełatwych i nieraz zagmatwanych dziejów tego regionu. Interesuje nas wielka historia i zwykła codzienność. Mówimy zarówno o zjawiskach znanych, jak i mało popularnych. Zawsze o takich, w których odbija się specyfika XX-wiecznej historii Górnego Śląska, Polski i Europy: totalitaryzmy, wojny, przemiany kulturowe i społeczne. > PodCzas. Podcast IPN Katowice < to projekt Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod patronatem wydawanego przez nas półrocznika popularnonaukowego „CzasyPismo”.

do góry