Nawigacja

Aktualności

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uhonorowało swoich współdziałaczy - Katowice, 15 marca 2023 r.

W bieżącym roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” obchodzi jubileusz XXX-lecia powstania. Z tej okazji 16 marca 2023 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych medali osobom współdziałającym, wspomagającym i wspierającym działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Uroczystości przewodniczyli Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia oraz Stefan Gajda, prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia.  

Wśród osób uhonorowanych medalem XXX-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” znalazł się dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek oraz naczelnik OBEN IPN w Katowicach Ryszard Mozgol.

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uhonorowało swoich współdziałaczy - Katowice, 15 marca 2023 r. Fot.: IPN Krzysztof Łojko
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” uhonorowało swoich współdziałaczy - Katowice, 15 marca 2023 r. Fot.: IPN Krzysztof Łojko

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zostało powołane trzydzieści lat temu przez marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego jako organizacja pozarządowa. Jej celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą. Stowarzyszenie jest organizatorem zjazdów Polonii i Polaków mieszkających za zagranicą oraz wspiera struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne w świecie. Pracuje nad ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, realizując prace konserwatorskie i remontowe zabytków polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju. Prowadzi różnorodne działania informacyjne i edukacyjne, skierowane do szerokiego odbiorcy polonijnego, które mają służyć wspieraniu polskich instytucji społeczno-kulturalnych. Stowarzyszenie pomaga polonijnym szkołom, redakcjom mediów polonijnych, zespołom artystycznym, klubom sportowym, drużynom harcerskim, parafiom oraz świadczy szeroko pojętą pomoc charytatywną. Pracuje nad ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, realizując prace konserwatorskie i remontowe  zabytków polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju. W ramach tych działań Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podejmuje liczne inicjatywy i realizuje projekty we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Jedną ze wspólnych inicjatyw jest ustanowienie nagrody im. Grażyny Langowskiej, skierowanej do nauczycieli i wychowawców oraz instytucji i środowisk edukacyjnych.     

do góry