Nawigacja

Aktualności

Zmarł Zenon Pigoń, założyciel i redaktor naczelny podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że zmarł Zenon Pigoń, znany działacz „Solidarności” śląsko-dąbrowskiej, założyciel i pierwszy redaktor naczelny podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. Miał 83 lata, zmarł dzisiaj 13 stycznia 2023 r. w Bytomiu. Pogrzeb śp. Zenona Pigonia odbył się 19 stycznia 2023 r. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa (ul. Szymały 120). Zmarły spoczął na cmentarzu w Rojcy.

  • Zenon Pigoń zostały odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności w 2015 r. przez prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego. Fot. K. Liszka/IPN
    Zenon Pigoń zostały odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności w 2015 r. przez prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego. Fot. K. Liszka/IPN
  • Zenon Pigoń. Fot. Archiwum IPN
    Zenon Pigoń. Fot. Archiwum IPN

Zenon Pigoń, urodził się 29 czerwca 1940 r. w Radziwiłłowie na Wołyniu. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Częstochowie (1961), Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1974).

Od 1962 r. nauczyciel w Zasadniczej Szkole Górniczej KWK Bobrek w Bytomiu, następnie m.in. w ZSG KWK Powstańców Śląskich tamże 1976-1980 w PZPR.

Od września  1980 do 1992 r. w „Solidarności”; przewodniczący Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej, IV-XII 1981 r. współredaktor niezależnego pisma „Dążenia”, w marcu 1981 r. redaktor nacz. miesięcznika „Konkretnie”, członek Krajowej Rady Sekcji OiW, wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej OiW.

Po 13 grudnia 1981 r. członek MKS w Bytomiu, 22 grudnia 1981 r. internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w styczniu 1982 r. aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 18 lutego 1982 r. skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata; 18 kwietnia 1982 r. w wyniku rewizji prokuratorskiej SN nakazał odwieszenie wykonania kary, IV-VI 1982 r. ukrywał się w Warszawie, w VI 1982 r. wykonywanie kary odroczono ze względu na stan zdrowia; zwolniony z pracy. IX 1982 – V 1983 r. redaktor nacz. podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”; 27 kwietnia 1983 r. zatrzymany w Częstochowie z nakł. „GŚ-D”, przewieziony do AŚ KW MO w Katowicach, zwolniony po 48 godz. W l. 1984-1989 własna działalność gospodarcza.

W l. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek OKP, w Komisji Edukacji, Komisji Zdrowia oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 1992 r. pełnomocnik burmistrza Tarnowskich Gór ds. oświaty, 1993-1995 naczelnik Wydz. Edukacji, 1996-2003 naczelnik Wydz. Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Od 1992r. w PChD, następnie PPChD, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. Członek Stowarzyszenia Obywatelski Klub Parlamentarny, Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 2003 na emeryturze.

Autor książki „To był Głos… Wspomnienia” (Bytom 2014)

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1983 – 6 V 1987 rozpracowywany przez Wydz. V-2 WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Śląsk.

Encysol.pl

Cześć Jego pamięci!

 

do góry