Nawigacja

Aktualności

Spotkania z Historią – 100-lecie Policji Województwa Śląskiego

W ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Województwa Śląskiego, 18 listopada 2022 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach zorganizowano szkolenie dla rzeczników prasowych śląskiego garnizonu policji.

Szkolenie zostało przygotowane we współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 zs. w Katowicach oraz Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Kilkudziesięcioosobowa grupa uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez specjalistów KWP, po czym zapoznała się z historią i tradycjami Policji Województwa Śląskiego. Policjanci wysłuchali w KWP m.in. wystąpienia Grzegorza Grześkowiaka (OSRP 1939) pt. „Policjanci Województwa Śląskiego 1922 - 1939”

Ważnym elementem wydarzenia była wizyta w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, w trakcie którego uczestnicy zostali zapoznani z działalnością katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz wysłuchali wykładu Ryszarda Mozgola (naczelnika OBEN IPN Katowice) poświęconego samorządności przedwojennego województwa śląskiego i wkładu Górnego Śląska w rozwój społeczny i ekonomiczny II Rzeczpospolitej.  

***

Przedwojenne województwo śląskie było najmniejszą jednostką administracyjną II Rzeczpospolitej, o największym w kraju potencjale ekonomicznym oraz największej gęstości zaludnienia. Stanowiło koło zamachowe rozwoju ekonomicznego, dzięki bogactwom naturalnym pozyskiwanym i przetwarzanym na tym terenie. Specyfika samorządowa województwa śląskiego opierała się na przyjętym jednogłośnie 15 lipca 1920 r. przez Sejm Ustawodawczy RP Statucie Organicznym Województwa Śląskiego, obowiązującym od momentu objęcia przyznanej Polsce przez Radę Ambasadorów części górnośląskiego obszaru plebiscytowego. 

Budowę formacji bezpieczeństwa dla przyszłego województwa śląskiego rozpoczęto jeszcze przed wybuchem III powstania śląskiego, a następnie kontynuowano po jego zakończeniu w Sekcji Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku, która w tym czasie reprezentowała polskie społeczeństwo na obszarze plebiscytowym. Sekcją kierował płk Stanisław Młodnicki, komendant Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego, a w pracach wzorowano się na ustawie o organizacji Policji Państwowej z 24 lipca 1919 r. Ostatecznie Policję Województwa Śląskiego utworzono na mocy rozporządzenia wojewody śląskiego z 17 czerwca 1922 r., zatwierdzonego ustawą Sejmu Śląskiego z 2 marca 1923 r. Głównym komendantem formacji mianowano płk. Młodnickiego. Ze względu autonomiczny charakter województwa śląskiego, śląska policja była niezależna od Policji Państwowej. Podlegała wojewodzie śląskiemu i była utrzymywana z zasobów Skarbu Śląskiego. Posiadała też własne zawieszenie prawne, szkolnictwo oraz zasady naboru kandydatów do służby.

do góry