Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce spotkań modlitewnych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Barania Cisiecka, 15 października 2022

15 października 2022 r. w kaplicy partyzanckiej ku czci Matki Boskiej Anielskiej i św. Andrzeja Boboli na Baraniej Cisieckiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce spotkań modlitewnych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystość została zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wraz Inspektoratem Wolność i Niezawisłość Beskidy.

W uroczystości wzięli udział między innymi Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki, Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka, Stanisław Baczyński – radny wojewódzki, Adam Pazera reprezentujący Wojewodę Śląskiego, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego wystawiona przez 18 batalion powietrzno-desantowy z Bielska-Białej dowodzona przez kpt. Dawida Łudczaka wraz z kpt. Remigiuszem Machłajewskim.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie mszę świętą w koncelebrze odprawili ks. prał. Stanisław Kozieł (kapelan żywieckich środowisk AK i NSZ), ks. Adam Bożek (proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Żywcu)  oraz ks. prał. Władysław Nowobilski. Po jej zakończeniu zebrani odmówili wspólnie Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych. Hołd partyzantom oddano również salwą honorową. Po niej głos zabrał, prowadzący uroczystość, Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Przybliżył on genezę Modlitwy NSZ oraz związki Narodowych Sił Zbrojnych z kaplicą na Baraniej Cisieckiej. W szczególności zwrócił uwagę na religijność górali i ich przywiązanie do wiary i religii. Następnie dokonano odsłonięcia, poświęcenia tablicy i złożenia kwiatów. Wydarzenie przemowami okolicznościowymi uświetnili Starosta Żywieckie oraz Wójt Gminy Węgierska Górka. Odczytano również list Pana Posła na Sejm RP – Grzegorza Gaży.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Grzegorz Tobiszowski, Poseł na Sejm RP – Grzegorz Gaża, Wójt Gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik, Wójt Gminy Milówka – dr Robert Piętka, Prezes Oddziału Związku Podhalan w Żywcu – Tadeusz Fiedor, Prezes Stowarzyszenia Dzieci Serc – Jadwiga Klimonda, Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka – Marian Knapek.

Tablica została zaprojektowana i ufundowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach z inicjatywy Piotra Monia – szefa Inspektoratu Wolność i Niezawisłość Beskidy. Jest pierwszym upamiętnieniem popularyzującym tekst modlitwy NSZ autorstwa ks. bpa Henryka Strąkowskiego na Żywiecczyźnie oraz wskazującym na rolę religii w życiu codziennym partyzantów.

***

PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY,
DAJ NAM SIŁĘ I MOC WYTRWANIA
W WALCE O POLSKĘ,
KTÓREJ POŚWIĘCAMY NASZE ŻYCIE.

NIECH Z KRWI NIEWINNIE PRZELANEJ BRACI NASZYCH,
POMORDOWANYCH W LOCHACH GESTAPO I CZEKI,
NIECH Z ŁEZ NASZYCH MATEK I SIÓSTR,
WYRZUCONYCH Z ODWIECZNYCH SWYCH SIEDZIB,
NIECH Z MOGIŁ ŻOŁNIERZY NASZYCH,
POLEGŁYCH NA POLACH CAŁEGO ŚWIATA,
POWSTANIE WIELKA POLSKA.

O MARIO, KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ,
BŁOGOSŁAW NASZEJ PRACY I NASZEMU ORĘŻOWI.
O SPRAW MIŁOŚCIWA PANI,
PATRONKO NASZYCH RYCERZY,
BY WKRÓTCE U STÓP JASNEJ GÓRY I OSTREJ BRAMY
ZATRZEPOTAŁY POLSKIE SZTANDARY Z ORŁEM BIAŁYM
I TWYM WIZERUNKIEM. AMEN.

„MODLITWA NSZ” KS. BP HENRYK STRĄKOWSKI

do góry