Nawigacja

Aktualności

Obchody Święta Policji w Katowicach, 18 lipca 2022

18 lipca 2022 r. na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uroczystości zasłużeni policjanci otrzymali odznaczenia oraz awanse służbowe, złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów województwa śląskiego II RP –  Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada. W obchodach wzięli udział: nadinsp. Dariusz Augustyniak, I zastępca Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach, kadra i słuchacze Szkoły Policji w Katowicach oraz zaproszeni goście. Katowicki oddział IPN reprezentował Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Policja Województwa Śląskiego została utworzona na mocy rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 r. i istniała do wybuchu II wojny światowej. Jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego podległa władzom wojewódzkim i była utrzymywana z zasobów Skarbu Śląskiego. Została ona podporządkowana Wojewodzie oraz Sejmowi Śląskiemu i była niezależna od Policji Państwowej, z własnym zawieszeniem prawnym, szkoleniem i zasadami naboru kandydatów do służby. Policja Województwa Śląskiego odgrywała ważną rolę w kraju nie tylko ze względu na wysoki poziom fachowy, dobre wyszkolenie, zdyscyplinowanie i stosunkowo wysokie, jak na ówczesne warunki całej Policji, przygotowanie ogólne, ale także ze względu na znaczenie gospodarcze Górnego Śląska. Stan osobowy wojewódzkich sił policyjnych stanowił około 10 procent stanu osobowego sił policyjnych w II Rzeczpospolitej.

W 2022 r. świętujemy obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

do góry