Nawigacja

Aktualności

Zmarła Janina Szymanowicz

Z przykrością przyjęliśmy informację o tym, że zmarła Janina Szymanowicz. Była działaczką opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, przewodniczącą NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach. Została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Pogrzeb Zmarłej odbył w środę 25 maja 2022 r. o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Bartłomieja  w Gliwicach.

Janina Agnieszka Szymanowicz – ur. w 1950 roku w m. Lądek-Zdrój.

Pani Janina Szymanowicz była działaczką opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Łączności w Gliwicach oraz pełniła funkcję przewodniczącej. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego oraz zdelegalizowaniu „Solidarności” Pani Janina Szymanowicz podjęła działalność w podziemnych strukturach związku. Nawiązała współpracę z nielegalnymi strukturami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli z terenu Warszawy. Zajmowała się kolportowaniem prasy związkowej, ulotek oraz literatury bezdebitowej, które pozyskiwała z różnych regionów kraju. Były to m.in. takie pisma jak: „Manifestacja Gliwicka”, „PIK Podziemny Informator Katowicki”, „WiS Wolni i Solidarni”. Organizowała pomoc materialną dla represjonowanych działaczy opozycyjnych oraz ich rodzin.

Pani Janina Szymanowicz uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, Duszpasterstwie Nauczycieli u OO. Dominikanów w Warszawie, Porozumieniu Duszpasterstw Nauczycielskich w Warszawie oraz Duszpasterstwie Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Warszawskiej.

W latach 1983-1989 uczestniczyła w organizowaniu tzw. „Dni Kultury Chrześcijańskiej” w Gliwicach.

Z uwagi na wyżej opisaną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka Pani Janina Szymanowicz w latach 1986-1989 podlegała kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL .

Odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018. 

Cześć Jej pamięci!

do góry