Nawigacja

Aktualności

W Dąbrowie Górniczej Gołonogu i Strzemieszycach Wielkich wyburzono dwa pomniki upamiętniające żołnierzy Armii Czerwonej

Nakaz usunięcia pomników wydał miastu wojewoda śląski na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Wcześniej w tej sprawie stosowne decyzje wydał Instytut Pamięci Narodowej. Prezes IPN dr Jarosław Szarek przesłał do wojewody śląskiego opinie odnośnie pomników w Dąbrowie Górniczej Gołonogu (13 grudnia 2018 r.) i w Strzemieszycach Wielkich (2 stycznia 2019 r.). Po zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenną i demokratyczną Ukrainę prezes IPN dr Karol Nawrocki skierował m.in. do prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Marcina Bazylaka, pismo o następującej treści:

[…] Instytut Pamięci Narodowej od lat podnosi kwestię rosyjskich kłamstw historycznych, które stoją na przeszkodzie w budowie prawdziwego dialogu między naszymi krajami. Wśród nich jest obrona przez władze rosyjskie pomników „wdzięczności” Armii Czerwonej czy „braterstwa broni”, stanowiące element propagandy komunistycznej fałszywie przedstawiającej cele i działania Armii Czerwonej na terytorium Polski.

Również w Dąbrowie Górniczej wciąż nad miastem góruje pomnik upamiętniający Armię Czerwoną, posadowiony w dzielnicy Gołonóg, na którym eksponuje się symbol sowieckiego imperializmu, czyli sierp i młot. Niedopuszczalne jest tolerowanie w przestrzeni publicznej niepodległego państwa polskiego obiektu propagandy totalitarnej, który był jednym z narzędzi indoktrynacji i zniewolenia narodu . Jest to nie do pogodzenia z pamięcią i szacunkiem wobec naszych rodaków – ofiar zbrodniczej ideologii komunistycznej […]”.

Prezes IPN w piśmie zaproponował władzom miasta współpracę w celu likwidacji tej pamiątki sowieckiej okupacji ziem polskich.

W czwartek 29 kwietnia 2022 r., na zlecenie władz miejskich, w Dąbrowie Górniczej Gołonogu i Strzemieszycach Wielkich wyburzono dwa pomniki upamiętniające żołnierzy Armii Czerwonej.

„Miejsce po gołonoskim obelisku zaaranżujemy na miejsce pamięci o ofiarach totalitaryzmów” – zapowiada Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego Sztygarka.

Teren w pobliżu bazyliki w Strzemieszycach, gdzie stał drugi z pomników, zostanie uporządkowany i stanie się częścią istniejącego skweru.

Mat wł., UM Dąbrowa Górnicza

do góry