Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „1981 – Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy!”

  • Projekt edukacyjny „1981 – Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy!”
    Projekt edukacyjny „1981 – Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy!”
  • Gdy gaśnie

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest okazją do zaprezentowania najmłodszemu pokoleniu tego dramatycznego okresu w historii Polski. Wiele placówek naukowych, edukacyjnych czy kulturalnych podjęło się realizacji projektów, mających na celu przypomnienie o wydarzeniach, które stały się udziałem milionów Polaków. Jednym z nich jest projekt edukacyjny „1981 – Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy!”, realizowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, m.in. we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Projekt, zainicjowany we wrześniu 2021 r., skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego i składa się z szeregu przedsięwzięć i zadań przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli. Jego celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomych obchodów 40. rocznicy stanu wojennego.

Na potrzeby projektu Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przygotował i udostępnił planszową wystawę elementarną „Stan wojenny 1981-1983”. Do wykorzystania dla nauczycieli w pracy nad projektem dostępne są również teksty źródłowe oraz zadania z opracowywanej właśnie teki edukacyjnej „Stan wojenny 1981-1983”, a także broszura „Stan wojenny 1981-1983. Materiały do wystawy elementarnej IPN” (publikacja on-line w postaci pliku pdf na stronie edukacja.ipn.gov.pl). Oba wydawnictwa powstają we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.

W ramach projektu wykłady i prelekcje przeprowadzili pracownicy katowickiego IPN:

  • 6 października 2021 r. – dr Dariusz Węgrzyn, „Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”.
  • 11 października 2021 r. – Artur Kasprzykowski, „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Podbeskidzia”.
  • 12 października 2021 r. – dr Jarosław Neja, „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”.
  • 19 października 2021 r. – dr Andrzej Sznajder, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”.
  • 19 października 2021 r. – Gdy gaśnie pamięć....

Na potrzeby projektu powstała strona internetowa http://pamiec81.pl, na której na bieżąco podawane są szczegóły realizacji oraz wiążące terminy.

do góry