Nawigacja

Aktualności

Promocja książki dr. Bogusława Tracza „»Osłabić tendencje migracyjne«. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978. Wybór źródeł“ – Katowice, 15 września 2021

  • Książka dr. Bogusława Tracza „»Osłabić tendencje migracyjne«. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978. Wybór źródeł“.
    Książka dr. Bogusława Tracza „»Osłabić tendencje migracyjne«. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978. Wybór źródeł“.

15 września 2021 r. w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach im. Henryka Sławika (ul. św. Jana 10) odbyła się promocja książki dr. Bogusława Tracza (OBBH IPN Katowice) „»Osłabić tendencje migracyjne«. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978. Wybór źródeł“. W spotkaniu wziął udział autor publikacji.

Moderacja – dr Sebastian Rosenbaum (OBBH IPN Katowice).

Zasadniczą cześć tomu tworzą 74 dokumenty różnej wagi – od ogólnych, autorstwa władz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, po bardzo szczegółowe, wytworzone przez instancje miejskie PZPR. Tworzą one spójny obraz regionalnej polityki partii rządzącej wobec problemu masowej emigracji do RFN. Ukazują w syntetyczny sposób zarówno skalę emigracji, jak i główne kierunki polityki wojewódzkiej instancji PZPR wobec emigracji, wreszcie realizację wytycznych władz wojewódzkich PZPR przez instancje miejskie tej partii.

Z recenzji dr. hab. Adama Dziuby

 

Publikacja ukazała się nakładem Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej.

do góry