Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Powstania śląskie 1919–1921” w Woźnikach, 18 maja – 7 czerwca 2021

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wyszedł z inicjatywą organizacji plenerowej wystawy "Powstania śląskie 1919-1921". Ekspozycja przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach i we współpracy z Wojewodą Śląskim będzie prezentowana w wielu miastach na terenie całego kraju, w tym w większości wojewódzkich.

Od 18 maja do 7 czerwca 2021 r. na Rynku w Woźnikach prezentowana była wystawa „Powstania śląskie 1919–1921”.

„Szepty Czarnego Lasu” to wydarzenie plenerowe, które odbyło się na terenie parku wokół Pałacu w Czarnym Lesie zapraszamy 27 maja.  Obchody 100-lecia III powstania śląskiego rozpoczęła uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamienicy. W programie ponadto koncert pieśni powstańczych oraz gra terenowa o tematyce powstańczej. Uczestnicy zabawy – drużyny od 2 do 6 osób - spotkali na swojej drodze aktorów i animatorów, wspólnie z którymi zgłębiali historyczne zagadki, mogli wczuć się w sytuację osób, postaci i bohaterów sprzed 100 lat. Wieczorem na elewacji woźnickiego ratusza wyświetlony został spektakl wizualny – mapping – prezentujący historię III powstania śląskiego.

  • 100-lecie III Powstania Śląskiego w Woźnikach.
    100-lecie III Powstania Śląskiego w Woźnikach.

Po I wojnie światowej, na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r., zdecydowano, że o przyszłości Górnego Śląska, znajdującego się do tej pory w granicach państwa niemieckiego, postanowi plebiscyt, w którym uprawnieni ku temu mieszkańcy regionu oddadzą głos za jego przynależnością do Niemiec lub do Polski. Na górnośląskim obszarze plebiscytowym rozpoczęła się kampania propagandowa prowadzona przez obie strony, mająca przekonać niezdecydowanych. Dramatyczny przebieg konfliktu o Górny Śląsk spowodował konieczność trzykrotnego zrywu zbrojnego.

Wystawa „Powstania śląskie 1919–1921” została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w ramach projektu wystaw elementarnych Instytutu Pamięci Narodowej. Składa się z 15 paneli, prezentujących w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia z lat 1918–1922, czyli okresu, w którym ważyły się losy regionu. Koniec I wojny światowej, pierwsze i drugie powstanie śląskie, plebiscyt górnośląski oraz poprzedzająca go kampania propagandowa, trzecie powstanie śląskie, a w końcu podział regionu i przejęcie przyznanej części Górnego Śląska przez administrację polską – to najważniej aspekty tej opowieści.

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.

Autor: Aleksandra Korol-Chudy

Projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy, Michał Bartłomowicz

Recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musiał

do góry