Nawigacja

Aktualności

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznicę III Powstania Śląskiego

Inicjatorami upamiętnienia byli: dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu.

Narodowy Bank Polski 15 kwietnia 2021 r. wprowadził do obiegu złotą monetę o nominale 200 zł i srebrną monetę o nominale 10 zł upamiętniających 100. rocznicę III Powstania Śląskiego.

Uczestnicy czwartkowej prezentacji monet w Oddziale NBP w Katowicach mogli wysłuchać pieśni powstańczych z płyty Grzegorza Płonki „Nadstawcie ucha, kochani ludkowie” – „Przyszli po wypłata górniki masami” oraz „Kaj ze mi się podzioł”, których internetowa premiera odbyła się 15 kwietnia 2021 r.

Na rewersach monet złotej i srebrnej umieszczono sylwetki dwóch powstańców, którzy obsługują zdobyczny niemiecki ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 1908 (odrębne przestawienie tematu dla każdej z monet). Na monecie złotej obok walczących zaprezentowano sztandar powstańczy z napisem „Tobie Polsko” i wizerunkiem orła powstańczego. Na monecie srebrnej orzeł powstańczy znajduje się nad wizerunkami powstańców.

 • Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
  Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
 • Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
  Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
 • Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
  Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.

Złota moneta o nominale 200 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 1500 sztuk i można ją nabyć w cenie 3 600 zł brutto. Nakład srebrnej monety o nominale 10 zł wyniesie do 12 000 sztuk, a cena – 160 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. i było reakcją na wieść o planowanym przyznaniu Niemcom większości uprzemysłowionej części Górnego Śląska. Zostało ono poprzedzone strajkiem powszechnym, który objął 97% zakładów przemysłowych. Działaniami powstańców kierował Wojciech Korfanty, który obwołał się dyktatorem III Powstania Śląskiego. Według historyków do kulminacyjnej bitwy doszło w rejonie Góry Świętej Anny w dniach od 21 do 26 maja 1921 r. Została ona w końcu zajęta przez Niemców. Powstańcom udało się jednak utrzymać front, a ponadto 23 maja 1921 r. wygrać bitwę pod Olzą. 5 lipca 1921 r., po kilkudniowych negocjacjach strony konfliktu zawarły rozejm. Rozpoczęły się kolejne, długie negocjacje w sprawie granic i dopiero w październiku 1921 r. decyzją Rady Ligi Narodów oraz Rady Ambasadorów doszło do finalnego podziału obszaru plebiscytowego. […] III Powstanie Śląskie wpisuje się w nurt polskich powstań narodowych. Umożliwiło ono powrót części Górnego Śląska do macierzy, a jego potencjał gospodarczy odegrał bardzo ważną rolę w odbudowie i rozwoju reszty ziem polskich. Ślązacy uzyskali natomiast w dużej mierze możliwości rozwoju swojej kultury i awansu społecznego w wolnej Polsce – przypomina wydarzenie prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Mat. prasowy NBP.

 • Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
  Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
 • Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
  Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
 • Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
  Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające 100. rocznica III Powstania Śląskiego. Fot. NBP.
do góry