Nawigacja

Aktualności

Materiały wykonane przez internowanych w zasobie katowickiego Archiwum IPN

Prezentujemy materiały wykonane przez internowanych podczas ich uwięzienia w różnych obozach w czasie stanu wojennego. Rzeczy te – a także wiersze, pieśni czy pamiętniki – zostały im najpewniej odebrane i znajdują się w materiałach operacyjnych dotyczących działaczy NSZZ „Solidarność”, wytworzonych przez SB. Zbiory są częścią zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach. 

 • Emblemat Czesława Sobierajskiego, pracownika KWK „Szczygłowice”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/987, k. 44/1).
  Emblemat Czesława Sobierajskiego, pracownika KWK „Szczygłowice”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/987, k. 44/1).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
  Wiersze, pieśni i modlitwy internowanych odnalezione w aktach Alfreda Cofalika, pracownika KWK „Szczygłowice, organizatora NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich i Uhercach (AIPN Ka 043/1008).
 • Makatki z podpisami internowanych ofiarowane Alfredowi Cofalikowi, pracownikowi KWK „Szczygłowice, organizatorowi NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1008, k. 19).
  Makatki z podpisami internowanych ofiarowane Alfredowi Cofalikowi, pracownikowi KWK „Szczygłowice, organizatorowi NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1008, k. 19).
 • Makatki z podpisami internowanych ofiarowane Alfredowi Cofalikowi, pracownikowi KWK „Szczygłowice, organizatorowi NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1008, k. 19).
  Makatki z podpisami internowanych ofiarowane Alfredowi Cofalikowi, pracownikowi KWK „Szczygłowice, organizatorowi NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1008, k. 19).
 • Makatki z podpisami internowanych ofiarowane Alfredowi Cofalikowi, pracownikowi KWK „Szczygłowice, organizatorowi NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1008, k. 19).
  Makatki z podpisami internowanych ofiarowane Alfredowi Cofalikowi, pracownikowi KWK „Szczygłowice, organizatorowi NSZZ „S” i KPN w tej kopalni, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1008, k. 19).
 • Proporczyk z obozowego turnieju siatkówki zachowany w aktach Andrzeja Stralera, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1201, k. 7/4).
  Proporczyk z obozowego turnieju siatkówki zachowany w aktach Andrzeja Stralera, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1201, k. 7/4).
 • Proporczyk z obozowego turnieju tenisa stołowego zachowany w aktach Ryszarda Wacławskiego, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1245, k. 17/1).
  Proporczyk z obozowego turnieju tenisa stołowego zachowany w aktach Ryszarda Wacławskiego, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/1245, k. 17/1).
 • Emblemat Henryka Strzódki, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowanego m.in. w Zabrzu-Zaborzu i Łupkowie (AIPN Ka 439/130, k. 2).
  Emblemat Henryka Strzódki, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowanego m.in. w Zabrzu-Zaborzu i Łupkowie (AIPN Ka 439/130, k. 2).
 • Proporczyk z turnieju siatkówki z obozu internowanych w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 430/130, k. 2).
  Proporczyk z turnieju siatkówki z obozu internowanych w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 430/130, k. 2).
 • Emblemat Tadeusza Radońskiego, pracownika Przedsiębiorstwa Montażowego Urządzeń Górniczych, internowanego w Strzelcach Opolskich i Kokotku (AIPN Ka 043/348, t. 2, k. 15/1).
  Emblemat Tadeusza Radońskiego, pracownika Przedsiębiorstwa Montażowego Urządzeń Górniczych, internowanego w Strzelcach Opolskich i Kokotku (AIPN Ka 043/348, t. 2, k. 15/1).
 • „Pieśń internowanych”, akta Ryszarda Pytlika, pracownika KWK „Manifest Lipcowy” i członka prezydium Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/525, t. 1, k. 15).
  „Pieśń internowanych”, akta Ryszarda Pytlika, pracownika KWK „Manifest Lipcowy” i członka prezydium Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/525, t. 1, k. 15).
 • Emblematy Ryszarda Pytlika, pracownika KWK „Manifest Lipcowy” i członka prezydium Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/525, t. 1, k. 18–19).
  Emblematy Ryszarda Pytlika, pracownika KWK „Manifest Lipcowy” i członka prezydium Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/525, t. 1, k. 18–19).
 • Emblematy Ryszarda Pytlika, pracownika KWK „Manifest Lipcowy” i członka prezydium Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/525, t. 1, k. 18–19).
  Emblematy Ryszarda Pytlika, pracownika KWK „Manifest Lipcowy” i członka prezydium Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, internowanego w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/525, t. 1, k. 18–19).
 • Makatka z podpisami internowanych ofiarowana Leszkowi Waliszewskiemu, przewodniczącemu Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/807, t. 2, k. 112).
  Makatka z podpisami internowanych ofiarowana Leszkowi Waliszewskiemu, przewodniczącemu Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, z okresu internowania w Zabrzu-Zaborzu (AIPN Ka 043/807, t. 2, k. 112).
 • Emblemat Leszka Waliszewskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach (AIPN Ka 043/807, t. 2, k. 114).
  Emblemat Leszka Waliszewskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach (AIPN Ka 043/807, t. 2, k. 114).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
  Wiersze i pieśni internowanych odnalezione w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
 • Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
  Pamiętnik z wpisami internowanych odnaleziony w aktach Józefa Bujoczka, pracownika KWK „Julian”, internowanego w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach (AIPN Ka 043/985, t. 2, k. 7/29).
do góry