Nawigacja

Aktualności

Zakończył się remont grobów wojennych w Chełmie Śląskim, 9 grudnia 2020

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa zakończyło remont grobów wojennych śp. Jana Buzdygona, śp. Franciszka Mańkuta, śp. Marii Pientok oraz śp. Jana Turka, które znajdują się na cmentarzu parafialnym w Chełmie Śląskim. 9 grudnia 2020 r. na odnowionych grobach kwiaty złożył naczelnik Biura Jan Kwaśniewicz. Uroczystość poświęcenia nagrobków została przeniesiona na rok 2021 w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii.

Chełm Śląski jest jedną z polskich miejscowości naznaczoną krwią przelaną w czasie walki o powrót Górnego Śląska do Macierzy. W czasie I Powstania Śląskiego powstańcy zaatakowali miejscowy posterunek Grenzschutzu licząc na zdobycie broni. Ponadto bojownicy pochodzący z Chełmu Śląskiego brali także udział w ataku na dwór w Kopciowicach.  Akcje te sprowadziły na chełmian krwawy odwet. Niemcy rozstrzelali między innymi 4 osoby zamieszkujące w/w miejscowość, a z których domu prowadzony był ostrzał. Zabici w akcji odwetowej zostali pochowani na chełmskim cmentarzu. Odnowienie ich grobów wpisuje się w prowadzoną przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa akcję odnawiania i przypominania miejsc pamięci narodowej związanych z powstaniami śląskimi.

 

 

do góry