Nawigacja

Aktualności

Publikacje katowickiego IPN na temat stanu wojennego

13 grudnia 2020 r. przypada 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W operację wprowadzenia stanu wojennego wpisane było użycie brutalnej siły. Towarzyszyło ono zajmowaniu przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa siedzib ogniw „Solidarności“, akcji zatrzymań i internowań działaczy związkowych i innych niezależnych organizacji, jak również pacyfikacji szeregu objętych strajkami zakładów pracy. Szczególnie dramatyczny przebieg tych akcji miał miejsce na terenie ówczesnego województwa katowickiego. 15 grudnia 1981 r. podczas likwidacji strajku w kopalni „Manifest Lipcowy“" w Jastrzębiu-Zdroju użyto broni, w wyniku czego 4 górników odniosło rany postrzałowe. Dzień później podczas pacyfikacji kolejnego protestu – w katowickiej kopalni „Wujek“ od kul zginęło na miejscu 6 osób, a 3 kolejne zmarły w wyniku odniesionych postrzałów. Śmierć 9 górników z „Wujka“ stała się najbardziej wymownym symbolem stanu wojennego.

Polecamy publikacje katowickiego IPN przygotowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:

Jan Jurkiewicz, Łukasz Kobiela, Jedna dekada – trzy epoki. NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980–1989, IPN, Stowarzyszenie „Pokolenie”, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Warszawa–Katowice 2020

Album okolicznościowy, upamiętniający powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” regionu śląsko-dąbrowskiego w latach 1980–1989. Publikacja prezentuje bardzo obszerny materiał fotograficzny, dokumentujący działalność związkową, zarówno legalną, jak i podziemną. Zdjęciom towarzyszy obszerny artykuł monograficzny o dziejach NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pióra Jana Jurkiewicza.

Małgorzata Świder, Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980–1983, Katowice–Warszawa 2020

Publikacja poświęcona wielowątkowym relacjom Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB) z Polską w latach 1980-1983. Analiza uwzględnia zarówno tradycje, jak i praktyczne możliwości działania DGB na arenie międzynarodowej w latach 80. XX w., w tym kontakty związkowe z NSZZ „Solidarność”, a także działalność humanitarną na rzecz Polski. Opracowanie uzupełniają przetłumaczone dokumenty pochodzące z Archiwum Demokracji Socjalnej w Bonn zamieszczone w obszernym aneksie źródłowym.

Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja, Katowice–Warszawa 2018

Na książkę składa się 13 artykułów, poprzedzonych wstępem, będących między innymi pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983”, zorganizowanej w Zabrzu w 2011, do których dołączone zostało studium autorstwa Jacka Okonia na temat obozowej twórczości poetyckiej osób internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego.

Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne, red. Adam Dziurok, Kraków 2017 (do pobrania)

Celem publikacji jest prezentacja wkładu pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w ściganie zbrodni komunistycznych, popełnionych w okresie stanu wojennego. Przedstawiono m.in. szczegóły śledztw prokuratorów IPN związanych z internowaniami, tłumieniem demonstracji i pacyfikacją strajków, weryfikacją dziennikarzy, stosowaniem tzw. „ścieżek zdrowia” oraz funkcjonowaniem wojskowych obozów internowania. Pokazane zostały również prawne i faktyczne przeszkody w ściganiu zbrodni komunistycznych popełnionych w tym okresie, kulisy śledztwa w sprawie pacyfikacji KWK „Wujek” i KWK „Manifest Lipcowy”, jak i działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach związanych ze stanem wojennym.

Na książkę składa się 9 artykułów poprzedzonych wstępem, będących pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Oddział IPN w Katowicach w dniach 13-14 grudnia 2016 r.

Dariusz Węgrzyn, Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu". NSZZ „Solidarność" Region Podbeskidzie (1980–1983). Opis konfliktu politycznego, Katowice 2013

Książka nie aspiruje do miana monografii NSZZ „Solidarność" Region Podbeskidzie. Czytelnik nie znajdzie tu szczegółowych danych o aktywności tysięcy związkowców w zakładach pracy. Zaakcentowano w niej natomiast polityczną rywalizację między NSZZ „Solidarność" w województwie bielskim a miejscowymi strukturami PZPR. Walka ta toczyła się o „rząd robotniczych dusz". Publikacja prezentuje wydarzenia burzliwe, zwłaszcza zmagania o prawa pracownicze, ale również działania miejscowej „Solidarności", wyrastającej na lidera lokalnej społeczności, w walce o poprawę sytuacji w województwie. Doprowadziło to na przełomie stycznia i lutego 1981 r. do największego strajku NSZZ „Solidarność" o charakterze politycznym, a efektem odniesionego zwycięstwa był szereg zmian we władzach administracyjnych i partyjnych województwa. Ponadto w książce tej po raz pierwszy udało się zebrać dane o wszystkich internowanych i skazanych podczas stanu wojennego w województwie bielskim.

Jarosław Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim. Katowice 2011 (do pobrania)

Strajki załóg górnośląskich i zagłębiowskich zakładów pracy podjęte w grudniu 1981 r. zajmują wyjątkowe miejsce w ogólnopolskiej panoramie sprzeciwu i oporu społecznego wobec wprowadzenia przez władze PRL stanu wojennego. Chodzi o determinację protestujących, długość trwania, wyjątkowo brutalne formy ich pacyfikacji, a przede wszystkim ofiarę życia i zdrowia ich uczestników. Książka stanowi próbę przedstawienia w popularnej, przystępnej formie ich genezy, przebiegu i konsekwencji.

14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu. 14–28 grudnia 1981 roku, red. Jarosław Neja i Andrzej Sznajder, Katowice 2006 (do pobrania)

Trudny dialog ze społeczeństwem władze komunistyczne postanowiły przerwać, ulegając w ten sposób tłumionej dotąd pokusie pójścia na skróty poprzez użycie siły. Wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. było szokiem dla całego społeczeństwa. Przygotowania do tej operacji trwały od ponad roku i na terenie całej Polski miała ona podobny przebieg. W pierwszych godzinach – nierzadko jeszcze przed północą – w ramach operacji o kryptonimie „Jodła” funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa (SB) i Milicji Obywatelskiej (MO) dokonywali zatrzymań i internowań wytypowanych działaczy „Solidarności” i innych organizacji uznanych za niebezpieczne dla komunistycznego reżimu. Tylko w ciągu pierwszych kilku dni internowano około 5 tysięcy osób, umieszczając je w przygotowanych wcześniej 49 ośrodkach. O północy rozpoczęto operację o kryptonimie „Azalia”, polegającą na całkowitej niemal blokadzie łączności telefonicznej. W celu zastraszenia społeczeństwa na ulice największych miast wyprowadzono 70 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy milicjantów wraz z kilkoma tysiącami czołgów, transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty. Jednocześnie na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i swobody obywatelskie: wprowadzono godzinę milicyjną, ograniczono swobodę poruszania się między miastami, wprowadzono cenzurę listów, zawieszono działalność organizacji społecznych, w tym związków zawodowych. Większość dużych zakładów przemysłowych, w tym wszystkie huty i kopalnie, zmilitaryzowano. W postępowaniu sądowym o łamanie prawa stanu wojennego wprowadzono tryb doraźny.

Idą pancry na Wujek, Warszawa 2006

Publikacja wydana z okazji 25. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przez Oficynę Wydawniczą Volumen, Stowarzyszenie „Pokolenie” oraz Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach przedstawia głównie krwawą pacyfikację strajku w katowickiej kopalni „Wujek” w dniu 16 grudnia 1981 r. Ukazana została także w szerszym kontekście droga do stanu wojennego przez Sierpień 1980 i „karnawał wolności”; przedstawiono przygotowania władz komunistycznych do grudniowej konfrontacji oraz pacyfikację akcji strajkowych w stanie wojennym w innych zakładach województwa katowickiego. Na koniec wreszcie ukazano, jak władza bała się pamięci o ofiarach „Wujka” – pogrzeby zabitych zabezpieczała Służba Bezpieczeństwa, władze przeszkadzały w oddawaniu hołdu ofiarom pod krzyżem. Na uwagę zasługuje też zaprezentowany w albumie materiał ilustracyjny. Poza znanymi już zdjęciami w książce znalazły się materiały ze zbiorów IPN (zdjęcia poglądowe i operacyjne, plany) oraz udostępnione przez osoby prywatne.

 • Jan Jurkiewicz, Łukasz Kobiela, Jedna dekada – trzy epoki. NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980–1989.
  Jan Jurkiewicz, Łukasz Kobiela, Jedna dekada – trzy epoki. NSZZ „Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980–1989.
 • Małgorzata Świder, Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980–1983.
  Małgorzata Świder, Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980–1983.
 • Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne, red. Adam Dziurok.
  Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne, red. Adam Dziurok.
 • Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja.
  Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja.
 • Jarosław Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim.
  Jarosław Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim.
 • Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu". NSZZ „Solidarność" Region Podbeskidzie (1980–1983). Opis konfliktu politycznego.
  Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu". NSZZ „Solidarność" Region Podbeskidzie (1980–1983). Opis konfliktu politycznego.
 • 14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu. 14–28 grudnia 1981 roku
  14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu. 14–28 grudnia 1981 roku.
 • Idą pancry na Wujek, Warszawa 2006.
  Idą pancry na Wujek, Warszawa 2006.
do góry