Nawigacja

Aktualności

Śladami bielskiej „Solidarności”

  • Okładka książki „Spacerownik Bielski. Śladami »Solidarności« lat 1980-1990 w Bielsku-Białej” autorstwa Artura Kasprzykowskiego.
    Okładka książki „Spacerownik Bielski. Śladami »Solidarności« lat 1980-1990 w Bielsku-Białej” autorstwa Artura Kasprzykowskiego.

Na rynku księgarskim ukazała się pozycja zatytułowana „Spacerownik Bielski. Śladami »Solidarności« lat 1980-1990 w Bielsku-Białej” autorstwa Artura Kasprzykowskiego, pracownika katowickiego Oddziału IPN. „Spacerownik”, wydany staraniem Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, jest przewodnikiem po miejscach związanych z historią NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej, po miejscach ważnych w najnowszej historii tego miasta i regionu.

- Publikacja ta jest adresowana zarówno do młodzieży szkolnej, uczestniczącej w konkursach historycznych, grach ulicznych i prelekcjach, jak również do osób dorosłych, w tym także uczestników zmagań o wolną Polskę, działaczy opozycji antykomunistycznej – mówi Bogdan Szozda, prezes Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

„Spacerownik” w przystępny sposób opisuje burzliwe dzieje „Solidarności” w Bielsku-Białej i Regionie Podbeskidzie w latach 1980-1990 prowadząc czytelników ulicami miasta i wskazując miejsca, związane z tą historią – m.in. zakłady, których załogi uczestniczyły w strajkach w sierpniu 1980 r., kolejne siedziby regionalnych władz „Solidarności“, miejsca związkowych demonstracji, punkty pomocy represjonowanym, kościoły wspierające zdelegalizowaną „Solidarność“, a także współczesne upamiętnienia tamtych dziejów. Łącznie wybranych zostało ponad 30 takich punktów na terenie miasta. W opracowaniu obok przedstawienia solidarnościowej historii kolejnych punktów na mapie miasta zaprezentowane są fotografie, związane z tymi miejscami - zarówno archiwalne jak również współczesne.

- Na lokalnym rynku wydawniczym nie było dotąd podobnego opracowania. Ufamy, że wypełni ono istniejącą lukę, pomoże upowszechnić wiedzę o naszej przeszłości w tym też tej geograficznie najbliższej, regionalnej, przyczyni się do rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz lokalnego patriotyzmu – podkreśla Bogdan Szozda.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej oraz Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Ze wstępu Artura Kasprzykowskiego::

Historię piszą ludzie. Piszą ją w określonym otoczeniu, w konkretnych miejscach. Właśnie takie miejsca na terenie Bielska-Białej, ściśle związane z historią „Solidarności” i zmaganiami o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny w ostatniej dekadzie komunizmu, chcemy pokazać podczas naszego spaceru po mieście. Chcemy opowiedzieć historię tych miejsc i równocześnie opowiedzieć historię „Solidarności” poprzez pokazanie i przypomnienie tych miejsc, poprzez wpisanie historii w konkretny krajobraz, znany nam wszystkim /…/. Jesteśmy przekonani, że niniejsza publikacja pomoże upowszechnić wspaniałą, choć także i dramatyczną historię podbeskidzkiej „Solidarności”, którą nie tak dawno współtworzyliśmy na terenie naszego miasta.

Spotkanie promujące „Spacerownik Bielski” odbyło się 26 października 2020 r. w Książnicy Beskidzkiej przy ul. Słowackiego 17 a w Bielsku-Białej.

Z kolei na początku listopada zorganizowany zostanie spacer śladem „Solidarności” na ulicach Bielska-Białej.

do góry