Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Na wrześniowym szlaku 7. Dywizji Piechoty. Bitwa pod Janowem 1939“ – Złoty Potok, 13 września –15 listopada 2020

W niedzielę 13 września, w Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, dokonano uroczystego otwarcia wystawy „Wrześniowym szlakiem 7 Dywizji Piechoty. Bitwa pod Janowem 1939” zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Złotym Potoku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa.

Podczas uroczystości, która odbyła się w niezwykle malowniczo położnym parku pałacowym w Złotym Potoku, obecni byli parlamentarzyści ziemi częstochowskiej, przedstawiciele władz województwa śląskiego, powiatu częstochowskiego, Gminy Janów, Miasta Częstochowy, instytucji państwowych, stowarzyszeń, organizacji społecznych, pasjonaci historii oraz mieszkańcy regionu. Zebranych gości powitała dyrektor muzeum – Justyna Siemion oraz kurator wystawy Adam Kurus (IPN Katowice), który przedstawił ideę wystawy oraz jej najważniejsze elementy, a także zwrócił uwagę na nierozerwalność historii miejsca ceremonii z historią polskiego Września 1939 roku.

Bezpośrednie otwarcie wystawy poprzedziło uroczyste przekazanie Gminie Janów w 30-letnie władanie budynku, w którym znajduje się Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. W imieniu Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka na ręce Wójta Gminy Janów Edwarda Moskalika symboliczne klucze do budynku przekazał Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Wystawa „Wrześniowym szlakiem 7 Dywizji Piechoty. Bitwa pod Janowem 1939” jest pierwszą tak dużą ekspozycją prezentowaną po podpisaniu nowej umowy.

Po ceremonii otwarcia uczestnicy ustawili się w długiej kolejce, by móc zwiedzić ekspozycję. Zgodnie z zapowiedzią, muzeum czynne było do ostatniego zwiedzającego. Niektórzy oczekiwali na wejście nawet godzinę, a ostatni goście opuszczali budynek już o zmierzchu. Łącznie ekspozycję w dniu premiery zwiedziło ponad 200 osób. Wszyscy otrzymali także odznaki pamiątkowe „7 Dywizja Piechoty 1939” wydane w 2019 r. przez katowicki Oddział IPN.

Dodatkową oprawę i atrakcje zapewnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa oraz Grupy Częstochowskiej Perun. Ponadto dla wszystkich gości zapewniono poczęstunek w hallu rzadko otwieranego pałacu w Złotym Potoku.

Fot. Michał Figzał (Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa).

 

  • Plakat.
    Plakat.

 

Wystawa „Na wrześniowym szlaku 7. Dywizji Piechoty. Bitwa pod Janowem 1939” została przygotowywana przez Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa.

Jest to druga, po ubiegłorocznej wystawie w Muzeum Częstochowskim, tak duża wystawa poświęcona częstochowskiej dywizji w ostatnich latach. Ekspozycja składa się z setek fotografii archiwalnych, licznych eksponatów muzealnych, militariów w postaci umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia Wojska Polskiego z 1939 r. oraz m.in. artefaktów z wrześniowych pól bitewnych 7. Dywizji Piechoty. Na wystawie znajdą się zarówno eksponaty ze zbiorów muzealnych (Muzeum Częstochowskie, Muzeum Ziemi Wieluńskiej), jak i z kolekcji prywatnych (ze zbiorów częstochowskich kolekcjonerów oraz członków Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa i Grupy Częstochowskiej Perun).

Głównym celem wystawy jest przedstawienie szlaku bojowego 7. Dywizji Piechoty wiodącego w dniach 1 – 4 września 1939 r. przez region częstochowski. Z oczywistych względów szczególna uwaga została zwrócona na dwudniową bitwę pod Janowem (3 – 4 września) oraz na jej głównych bohaterów, którzy w czasie niezwykle ciężkich walk właśnie na tej ziemi oddali swe życie w obronie Ojczyzny. Należą do nich m.in. śmiertelnie ranny ppłk dypl. dr Stanisław Wilimowski oraz polegli mjr Jan Wrzosek, kpt. Włodzimierz Hryńko, por. Zygmunt Choroba, por. Kazimierz Paszczuk, por. Teodor Werbiński czy ppor. Roman Kasztelowicz.

Najważniejszym elementem ekspozycji, stanowiącym swoistą relikwię, jest siedem srebrnych gwoździ z zaginionego we wrześniu 1939 r. sztandaru 7. Pułku Artylerii Lekkiej, które odnaleziono w maju 2020 r. podczas wspólnych poszukiwań prowadzonych przez Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa z Grupą Częstochowską Perun. W czwartek 3 września, przedstawiciele obu stowarzyszeń przekazali te niezwykle cenne eksponaty na ręce Wójta Gminy Janów i Dyrektor Muzeum Regionalnego w Złotym Potoku.

Nie zachowało się żadne znane zdjęcie sztandaru wręczonego pułkowi w 1938 roku. Pomimo tego, po zebraniu bogatej dokumentacji archiwalnej, udało się odtworzyć wizerunek sztandaru. Został on zaprezentowany na wystawie nie tylko w formie ikonograficznej, ale także w formie dwustronnej repliki.

Miejsce: Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku (ul. Kościuszki 11)

Organizatorzy: Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa

Kurator wystawy: Adam Kurus (IPN Katowice)

Patronat medialny: Gazeta Częstochowska, Gazeta Myszkowa, Częstochowskie Wieści Powiatowe, Radio Jura, Radio Fiat, czestochowskie24.pl

Wystawa była czynna do połowy listopada 2020 r.

 

do góry