Nawigacja

Aktualności

Zmarł Henryk Wujec – 15 sierpnia 2020

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w poniedziałek 24 sierpnia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

 • Henryk Wujec
  Henryk Wujec.
 • W 2018 r. w Oddziale IPN w Katowicach odbyła się konferencja w 40. rocznicę powstania WZZ. Jednym z jej uczestników był śp. Henryk Wujec.
  W 2018 r. w Oddziale IPN w Katowicach odbyła się konferencja w 40. rocznicę powstania WZZ. Jednym z jej uczestników był śp. Henryk Wujec.
 • W 2018 r. w Oddziale IPN w Katowicach odbyła się konferencja w 40. rocznicę powstania WZZ. Jednym z jej uczestników był śp. Henryk Wujec.
  W 2018 r. w Oddziale IPN w Katowicach odbyła się konferencja w 40. rocznicę powstania WZZ. Jednym z jej uczestników był śp. Henryk Wujec.

Zmarł Henryk Wujec (1940–2020), wybitny opozycjonista, społecznik i polityk. Jako współpracownik Komitetu Obrony Robotników, następnie członek Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i redaktor niezależnego pisma „Robotnik” od 1977 r. wspierał działania niewielkiej wówczas grupy górnośląskich opozycjonistów, szczególnie ostro prześladowanych i szykanowanych przez władze komunistyczne. W maju 1977 r. podczas głodówki zorganizowanej przez KOR w kościele św. Marcina w Warszawie na rzecz uwolnienia przebywających w aresztach opozycjonistów i więzionych uczestników protestów z czerwca 1976 r. Wujec poznał przyszłego twórcę Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach, Kazimierza Świtonia. Utrzymywał także kontakty z innym czołowym górnośląskim opozycjonistą, górnikiem z kopalni „Gliwice”, Władysławem Suleckim. Dzięki temu w „Robotniku” publikowane były informacje o sytuacji pracowników tej kopalni i załóg górniczych województwa katowickiego. Kiedy w lutym 1978 r. Świtoń zdecydował się założyć wspomniany Komitet WZZ, Henryk Wujec był obok związanego z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela Kazimierza Janusza, jednym z dwóch przedstawicieli najważniejszych środowisk opozycyjnych, których Świtoń poinformował telefonicznie o powstaniu organizacji, podał treść jej deklaracji programowej, oraz nazwiska i adresy domowe członków założycieli, w tym m.in. Suleckiego. Dzięki temu wiadomości o pierwszej niezależnej od władz PRL strukturze związkowej szybko przekazane zostały na Zachód.

W latach 1978–1979 Wujec zaangażowany był nie tylko w pomoc dla górnośląskich wolnozwiązkowców, aktywnie uczestniczył także w organizowanej przez najważniejsze środowiska niezależne w kraju akcji ich obrony. Kontakty z Górnym Śląskiem nawiązane przed Sierpniem zintensyfikowane zostały zwłaszcza po powstaniu NSZZ „Solidarność” w okresie 1980–1981, ale i w latach „konspiry”. Będąc jednym z aktywnych działaczy związkowych Wujec spotykał się z przedstawicielami struktur śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, chociażby na forum Komisji Krajowej, następnie rozmaitych struktur podziemnych i jawnych (m.in. Krajowej Komisji Wykonawczej, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie), czy w czasie obrad Okrągłego Stołu.

Po latach wielokrotnie publicznie przywoływał swoje związki z Górnym Śląskiem i współpracę z tamtejszymi działaczami opozycyjnymi i związkowymi. Uczestniczył między innymi w organizowanych przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej konferencjach poświęconych historii WZZ (2008, 2018). Był także jednym z inicjatorów upamiętnienia Władysława Suleckiego. W październiku 2014 r. wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Muzeum w Gliwicach i towarzyszącej jej sesji popularnonaukowej na terenie dawnej kopalni „Gliwice”.

 Cześć Jego Pamięci!

Oprac. Jarosław Neja

 

do góry