Nawigacja

Komunikaty

Wykorzystanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do zniszczenia w kontekście 15-letniej działalności pionu lustracyjnego IPN

  • Materiały archiwalne zniszczone przez Służbę Bezpieczeństwa w zasobie Archiwum IPN w Katowicach. Fot Archiwum IPN w Katowicach
    Materiały archiwalne zniszczone przez Służbę Bezpieczeństwa w zasobie Archiwum IPN w Katowicach. Fot Archiwum IPN w Katowicach

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Katowicach zakończyło analizę przydatności dla postępowań lustracyjnych dokumentów odzyskanych przez pracowników Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach z makulatury.

Aktualnie spis zdawczo-odbiorczy akt odzyskanych z tzw. „worów ewakuacyjnych” zawiera opis 6714 jednostek archiwalnych. Porównanie nazwisk z powyższego spisu z nazwiskami osób składających oświadczenia lustracyjne (ok. 470 000 osób) pozwoliło na odnalezienie nowych materiałów dotyczących trzech postępowań zakończonych zarządzeniami oraz trzech zakończonych orzeczeniami sądowymi.

„Efektem ubocznym” było ujawnienie zachowanych dokumentów odnośnie do 12 osób, wobec których dotychczas nie prowadzono postępowań sprawdzających prawdziwość ich oświadczeń lustracyjnych.

Informacje o ujawnionych dokumentach przekazano do analizy ich przydatności właściwym prokuratorom, przy czym materiały dotyczyły nie tylko spraw z właściwości Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach, ale także spraw OBL w Krakowie i w Gdańsku.

W zasobie Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach nadal znajdują się nieznane dokumenty w worach ewakuacyjnych, które są stopniowo segregowane i odtwarzane.

Ciekawostką jest fakt, że w jednej ze spraw lustracyjnych dopiero po zakończeniu procesu odnaleziono dodatkowe dokumenty, w tym własnoręcznie pisane przez lustrowanego zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Sprawę opisał w artykule prok. Andrzej Majcher „Dowody odzyskane z makulatury“.

Temat odzyskiwania dokumentów z makulatury szerzej omówiono podczas briefingu z udziałem prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego na temat podsumowania 15 lat pracy nad odzyskiwaniem materiałów archiwalnych zniszczonych przez Służbę Bezpieczeństwa, który odbył się 20 października 2021 r.

do góry