Nawigacja

Publikacje zwarte

Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979

Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979, wstęp P. Tomasik, wybór i opracowanie M. Biełaszko, A. K. Piekarska, P. Tomasik, C. Wilanowski, Warszawa 2007, 348 s. (seria „Dokumenty”, t. 17)

W nowej publikacji IPN przedstawiono w krytycznym opracowaniu 35 nieznanych do tej pory dokumentów, które nie tylko informują o zadaniach, celach i metodach pracy antykościelnych struktur Służby Bezpieczeństwa, ale, co szczególnie ważne, ukazują w różnych kontekstach przyjętą w MSW ogólną strategię działań wobec polskiego Kościoła i jego najwyższych hierarchów (m.in. kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły, arcybiskupów Jerzego Stroby, Henryka Gulbinowicza i Ignacego Tokarczuka czy też biskupa Jerzego Ablewicza)

Publikacja powstała w wyniku prac naukowo-badawczych prowadzonych w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. Prezentuje odnalezioną w zasobie archiwalnym Instytutu dokumentację, którą w latach 1972–1978 wytworzyli wysocy rangą funkcjonariusze Departamentu IV MSW – jednostki organizacyjnej Służby Bezpieczeństwa odpowiedzialnej za inwigilację, rozpracowywanie i walkę z „wrogą” działalnością Kościoła rzymskokatolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także stowarzyszeń katolików świeckich.

Niniejsza publikacja źródłowa, przygotowana przez archiwistów IPN, doskonale wpisuje się w szczególnie aktualną dzisiaj dyskusję o skali represji wobec polskiego Kościoła katolickiego, stosowanych przez władze w czasach PRL-u.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Dokumenty

Rozdział I. Plany pracy Departamentu IV MSW i jego wydziałów na lata 1972–1973

Nr 1. [1972, Warszawa] – Informacja na temat oceny działalności Kościoła katolickiego, stowarzyszeń i organizacji katolickich oraz innych wyznań objętych pracą operacyjną Departamentu IV MSW
Nr 2. 1972 luty 28, Warszawa – Informacja na temat planu pracy polityczno-operacyjnej Wydziału I Departamentu IV MSW na lata 1972–1973
Nr 3. 1972 marzec 23, Warszawa – Informacja na temat planu pracy polityczno-operacyjnej Wydziału II Departamentu IV MSW na lata 1972–1973
Nr 4. 1972 marzec 15, Warszawa – Informacja na temat planu pracy polityczno-operacyjnej Wydziału III Departamentu IV MSW na lata 1972–1973
Nr 5. 1972 luty 15, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Wydziału IV Departamentu IV MSW na lata 1972–1973
Nr 6. 1972 marzec 22, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Wydziału V Departamentu IV MSW na lata 1972–1973
Nr 7. 1972 kwiecień 13, Warszawa – Informacja na temat dokumentów regulujących zasady współpracy Departamentu IV MSW z innymi jednostkami ministerstwa
Nr 8. [1972, Warszawa] – Informacja na temat zadań dla Departamentów II i IV MSW uczestniczących w kontrwywiadowczej ochronie kraju
Nr 9. 1972 marzec 29, Warszawa – Informacja na temat zadań Służby Bezpieczeństwa w operacyjnym rozpracowaniu Duszpasterstwa Akademickiego
Nr 10. 1972 marzec 14, Warszawa – Informacja na temat współdziałania między Departamentem IV MSW a Zarządem Zwiadu WOP

Rozdział II. Plany pracy Departamentu IV MSW i jego wydziałów na lata 1974–1975

Nr 11. 1974 luty 15, Warszawa – Informacja na temat podstawowych kierunków pracy polityczno-operacyjnej Departamentu IV MSW i wydziałów IV. Komend Wojewódzkich MO na lata 1974–1975 Nr 12. 1975 maj 16, Warszawa – Informacja na temat podstawowych kierunków działań i zasad organizacji pracy wydziałów IV. KW MO
Nr 13. 1975 maj 2, Warszawa – Informacja na temat podstawowych kierunków pracy wydziałów IV. KW MO
Nr 14. 1974 styczeń 18, Warszawa – Informacja na temat głównych zadań i planu pracy Wydziału I Departamentu IV MSW na lata 1974–1975
Nr 15. 1974 styczeń 3, Warszawa – Informacja na temat głównych zadań i planów pracy Wydziału II Departamentu IV MSW na lata 1974–1975
Nr 16. 1974 styczeń 3, Warszawa – Informacja na temat głównych zadań i planów pracy Wydziału III Departamentu IV MSW na lata 1974–1975
Nr 17. 1974 luty 10, Warszawa – Informacja na temat głównych zadań i planów pracy Wydziału IV Departamentu IV MSW na lata 1974–1975
Nr 18. 1974 styczeń 29, Warszawa – Informacja na temat głównych zadań i planów pracy Wydziału V Departamentu IV MSW na lata 1974–1975
Nr 19. 1974, Warszawa – Informacja na temat głównych zadań i planów pracy [Samodzielnej] Grupy „D” na lata 1974–1975

Rozdział III. Plany pracy Departamentu IV MSW i jego wydziałów na lata 1976–1977

Nr 20. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat głównych kierunków pracy polityczno-operacyjnej Departamentu IV MSW na lata 1976–1977
Nr 21. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Wydziału I Departamentu IV MSW na lata 1976–1977
Nr 22. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Wydziału II Departamentu IV MSW na lata 1976–1977
Nr 23. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Wydziału III Departamentu IV MSW na lata 1976–1977
Nr 24. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Wydziału IV MSW na lata 1976–[19]77
Nr 25. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Wydziału V Departamentu IV MSW na lata 1976–1977
Nr 26. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat planów polityczno-operacyjnych Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW na lata 1976–1977
Nr 27. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Grupy do Zleceń Specjalnych Departamentu IV MSW na lata 1976–1977
Nr 28. 1976 styczeń 12, Warszawa – Informacja na temat planów pracy Sekcji Ogólnej Departamentu IV MSW na lata 1976–1977

Rozdział IV. Plany pracy Departamentu IV MSW i jego wydziałów na lata 1978–1979

Nr 29. 1978 styczeń 31, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Departamentu IV MSW na lata 1978–1979
Nr 30. 1978 styczeń 30, Warszawa – Informacja na temat planów pracy polityczno-operacyjnej Wydziału I Departamentu IV MSW na lata 1978–1979
Nr 31. 1978 styczeń 31, Warszawa – Informacja na temat planów pracy Wydziału II Departamentu IV MSW na lata 1978–1979
Nr 32. 1977 grudzień 31, Warszawa – Informacja na temat planów pracy Wydziału III Departamentu IV MSW na lata 1978–1979
Nr 33. 1978 styczeń 30, Warszawa – Informacja na temat planów pracy Wydziału IV Departamentu IV MSW na lata 1978–1979
Nr 34. 1978 styczeń 30, Warszawa – Informacja na temat planów pracy Wydziału V Departamentu IV MSW na lata 1978–1979
Nr 35. 1977 grudzień 20, Warszawa – Informacja na temat planów pracy Wydziału VI Departamentu IV MSW na lata 1978–1979

Wykaz skrótów

Indeks
 
do góry