Nawigacja

Aktualności

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej harcerza Henryka Kurka, zastrzelonego przez Niemców 4 września 1939 r. – Katowice, 24 października 2019

W czwartek 24 października 2019 r. w Katowicach, przy ul. Barbary 25, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej harcerza Henryka Kurka, zastrzelonego przez Niemców 4 września 1939 r. Tablica została ufundowana przez Urząd Miasta Katowice, na prośbę Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Henryk Kurek urodził się 15 lipca 1922 r. w Zabrzu. Wrzesień 1939 r. zastał go w harcerskim mundurze. Komenda Chorągwi w Katowicach włączyła się w 1939 r. w przygotowania do obrony kraju przed spodziewaną niemiecką agresją. Działaniami tymi kierowali komendanci hufców przy Przysposobieniu Wojskowym. Do zadań harcerzy należało utrzymywanie łączności, bierna obrona przeciwlotnicza, walka z dywersją oraz dbałość o publiczny ład i porządek. W ramach pełnienia zleconych mu obowiązków 4 września 1939 r. Henryk Kurek udał się wraz z kolegami na służbę do Parku Kościuszki. Na ulicy Barbary harcerski patrol napotkał żołnierzy niemieckich, którzy otworzyli ogień. W wyniku ostrzału Henryk Kurek poniósł śmierć. Fakty te zostały potwierdzone w śledztwie prowadzonym przez prokurator Ewę Koj z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Grób Henryka Kurka znajdował się na cmentarzu parafialnym przy Kościele św. Józefa w Katowicach-Załężu, lecz w latach 60-tych XX wieku fizycznie zniknął w wyniku przekopania terenu. Aby uczcić pamięć Henryka Kurka, który oddał życie za Ojczyznę, w miejscu jego śmierci przy ul. Barbary zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica.

Fot. K. Liszka.

do góry