Nawigacja

Aktualności

Znaczek pocztowy upamiętniający Henryka Sławika – Katowice, 26 lipca 2019

W piątek 26 lipca 2019 r. w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Katowicach, przy ul. Pocztowej, odbyła się  prezentacja znaczka pocztowego upamiętniającego Henryka Sławika, bohatera uhonorowanego tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” i odznaczonego Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Do obiegu znaczek wprowadziła Poczta Polska S.A. W wydarzeniu wzięła udział m.in.  Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej.

Uroczystości towarzyszyła prezentacja wystawy „Tak płaci Polska – Henryk Sławik” autorstwa Łukasza Kobieli i dr. Tomasza Kurpierza z Oddziałowego Biura Badań Historycznych  IPN w Katowicach.

Za ocalenie od niechybnej śmieci tysięcy Żydów w czasie Holokaustu, w tym również i mnie, został skazany przez Niemców na karę śmierci. Dziś my wszyscy, którzy przeżyliśmy Holokaust w Polsce, którzy przyszliśmy na Węgry z obozów koncentracyjnych, lasów, bunkrów, z podziemia i dziś żyjemy w bogatym Izraelu, pamiętamy o Henryku Sławiku, odznaczając go pośmiertnie za ocalenie nas na Węgrzech jako polskich katolików i umożliwienie nam przetrwania tego piekła i zamieszkanie we własnym kraju – Cewi Zimmerman. Cyt. za E. Isakiewicz „Czerwony Ołówek, o Polaku, który ocalił tysiące Żydów”.

Niezmiernie cieszę się, że wizerunek bohatera trzech narodów – Henryka Sławika – jednego z najbardziej zasłużonych dla ratowania Żydów w czasie Holokaustu Polaków dzięki Poczcie Polskiej trafi do miliona, a może z czasem kilku milionów odbiorców. Jest to tym bardziej cenne, ponieważ jak dotąd sylwetka Henryka Sławika nie jest powszechnie znana tak, jak na to zasługuje – Łukasz Kobiela, inicjator powstania znaczka poświęconego postaci Henryka Sławika.

***

Henryk Sławik urodził się 15 lipca 1894 r. w Szerokiej – obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako robotnik. Następnie, po wcieleniu w 1914 r. do armii pruskiej, dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd powrócił w 1918 r. na Górny Śląsk. Za działalność w okresie powstań śląskich i plebiscytu odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi oraz Krzyżem Niepodległości. Od 1920 r. współpracował z „Gazetą Robotniczą” początkowo jako dziennikarz, następnie pełnił funkcję wydawcy i redaktora naczelnego. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1928–1930 radny Katowic. W 1928 r. poślubił Jadwigę Purzycką, a w 1930 r. urodziła się jego jedyna córka Krystyna.

Po wybuchu II wojny światowej Sławik przedostał się na Węgry. Przebywając w obozie dla uchodźców zetknął się z Józsefem Antallem – komisarzem rządowym do spraw uchodźczych, dzięki któremu objął funkcję prezesa Komitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech. W latach 1940–1944 Sławikowi i Antallowi udało się uratować co najmniej 5 tys. polskich Żydów. Aresztowany przez Gestapo w lipcu 1944 r. całą odpowiedzialność wziął na siebie, ochraniając Antalla przed niechybną śmiercią. Henryk Sławik został powieszony 23 sierpnia 1944 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.

Dzięki staraniom swego żydowskiego współpracownika, późniejszego izraelskiego polityka i dyplomaty Cewiego Zimmermana za ratowanie Żydów z narażeniem własnego życia Sławik został w 1990 r. uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, a w 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.

Oprac. Łukasz Kobiela

 

 

 

 

 

 

 

do góry