Nawigacja

Aktualności

Akcja edukacyjna „Zapal znicz pamięci” – 14 października 2018

Znicze pamięci zapłonęły już po raz dziesiąty

Już po raz dziesiąty została zorganizowana akcja medialno-edukacyjną „Zapal znicz pamięci”. Płomieniami palących się zniczy przypominamy o tysiącach zamordowanych Polaków na obszarach siłą wcielonych do III Rzeszy niemieckiej w roku 1939, w tym powstańcach wielkopolskich, śląskich oraz innych twórców II Rzeczypospolitej. Tylko do końca 1939 r. na terenie Wielkopolski, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i ziemi łódzkiej Niemcy zamordowali około 40 tysięcy przedstawicieli polskich elit.

14 października o godz. 12.00 zapalono znicze w miejscach egzekucji i niemieckiego terroru. Celem akcji jest przypomnienie sylwetek osób, które w danym regionie poniosły śmierć z powodu swojej przynależności narodowej oraz aktywności społecznej, a także zwrócenie uwagi na system okupacyjny wprowadzony na terenie ziem wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej.

Akcja jest wspólnym przedsięwzięciem pionów edukacyjnych IPN z Poznania, Gdańska, Bydgoszczy, Katowic oraz Łodzi oraz regionalnych rozgłośni radiowych. Partnerem akcji jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Oddział: Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII.

Partnerem medialnym jest portal: www.dzieje.pl

Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 „Zapal znicz pamięci” to wspólna akcja pięciu radiowych rozgłośni regionalnych i pionów edukacyjnych IPN.

W ramach tegorocznej akcji Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przypomniał postać księdza Władysława Robota (1872-1939)

W okresie polskiego odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku, ten pochodzący spod Prudnika kapłan katolicki włączył się w działalność narodową i społeczną. Obok księdza Emanuela Krzoski oraz Jana i Pawła Brandysów był jednym z bardziej zaangażowanych kapłanów podczas akcji plebiscytowej oraz w okresie powstań śląskich, za co został odznaczony Krzyżem Polonia Restitua, Krzyżem Virtuti Militari, Gwiazdą Śląska i Krzyżem Walecznych. Naraził się wówczas niemieckim bojówkom, a jego propolska postawa nie została mu zapomniana. Ukończył gimnazjum w Gostomi, gdzie się urodził. Podczas studiów teologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim związał się z Towarzystwem Akademików Górnoślązaków. W dniu 11 czerwca 1898 przyjął święcenia kapłańskie i został wikarym w Łabędach. W 1902 roku objął probostwo w Gierałtowicach, gdzie wybudował kościół parafialny. Kiedy w 1922 r. utworzona została Administracja Apostolska dla Śląska Polskiego został zamianowany konsultorem, a następnie radcą duchownym, wicedziekanem dekanatu dębieńskiego i sędzią prosynodalnym. Kiedy wybuchła II wojna światowa, ksiądz Robota, został przez Niemców aresztowany. Początkowo torturowano go w restauracji Szyrmla w Gierałtowicach. Następnie wywieziony został wraz z czternastoma innymi Polakami do Nieborowic pod Pilichowicami, gdzie wszyscy zostali zamordowani 8 września. Jego zwłoki zostały pochowane na pilchowickim cmentarzu. Po wojnie przeprowadzona zostałam ekshumacja i identyfikacja zwłok. Szczątki zostały złożone na cmentarzu parafialnym w Gierałtowicach.

opr. Zbigniew Gołasz

Osoba koordynująca tegoroczną akcję w Katowicach:

Zbigniew Gołasz, zbigniew.golasz@ipn.gov.pl  tel. 32 207 07 10

Inauguracją akcji „Zapal znicz pamięci” był Wyjazd Pamięci Hartheim 2018

Więcej o akcji

Zapowiedź akcji w Radiu Katowice

do góry