Nawigacja

Aktualności

Publikacja „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne“ pod red. prof. Adama Dziuroka do pobrania ze strony IPN

 • Okładka książki „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne“.
  Okładka książki „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne“.

Na książkę składa się 9 artykułów poprzedzonych wstępem, będących pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w dniach 13-14 grudnia 2016 r. Celem publikacji jest prezentacja wkładu pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w ściganie zbrodni komunistycznych, popełnionych w okresie stanu wojennego. Przedstawiono m.in. szczegóły śledztw prokuratorów IPN związanych z internowaniami, tłumieniem demonstracji i pacyfikacją strajków, weryfikacją dziennikarzy, stosowaniem tzw. „ścieżek zdrowia” oraz funkcjonowaniem wojskowych obozów internowania. Pokazane zostały również prawne i faktyczne przeszkody w ściganiu zbrodni komunistycznych popełnionych w tym okresie, kulisy śledztwa w sprawie pacyfikacji KWK „Wujek” i KWK „Manifest Lipcowy”, jak i działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach związanych ze stanem wojennym.

Spis treści:

 • Wstęp
 • Barbara Fedyszak-Radziejowska – Trauma stanu wojennego w pamięci i tożsamości Polaków.
 • Stanisław Trociuk – Problematyka stanu wojennego w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Ewa Koj – Śledztwo w sprawie wprowadzenia stanu wojennego.
 • Przemysław Cieślik – Zbrodnia lubińska z 31 sierpnia 1982 roku – demonstracja siły, czy „polowanie” na ludzi?
 • Mieczysław Góra – Funkcjonowanie wojskowych obozów internowania w latach 1982-1983 w świetle materiałów zgromadzonych w aktach śledztw Instytutu Pamięci Narodowej.
 • Andrzej Majcher – Śledztwo przeciw prokuratorom wojskowym podejrzanym o matactwa w toku pierwszych śledztw dotyczących pacyfikacji kopalń „Manifest Lipcowy” i „Wujek”.
 • Krzysztof Bukowski – „Ścieżki zdrowia” w Zakładzie Karnym w Wierzchowie Pomorskim w 1982 roku w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.
 • Magdalena Sierocińska – Poddani najwyższej próbie. Postawy internowanych w świetle dokumentów zgromadzonych w śledztwach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.
 • Przemysław Piątek – Przestępstwa stanu wojennego w ujęciu kryminologicznym jako „crimes of the state”. Przegląd zagadnień badawczych.
do góry