Nawigacja

Aktualności

„PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Strajkowe lato 1945 roku w „Czerwonym Zagłębiu”, 3 kwietnia 2024

Zapraszamy na nowy odcinek podcastu na platformie Spotify

Kiedy i w jakich okolicznościach zrodził się mit „Czerwonego Zagłębia”? Jak wyglądała sytuacja na omawianym terenie w 1945 r.? Co było przyczyną strajków? Jak przebiegały strajki i jaki miały charakter? Czy sytuacja polityczna w kraju w 1945 r. miała na nie wpływ? W jaki sposób władze komunistyczne tłumiły wystąpienia robotnicze? Poznaj historię powstania mitu „Czerwonego Zagłębia” oraz wystąpień robotników w 1945 r.!

Z Tomaszem Gonetem rozmawia Paweł Zawisza (OBBH IPN Katowice).

PodCzas. Podcast IPN Katowice“ poświęcony jest historii Górnego Śląska w XX wieku. Rozmawiamy o postaciach i wydarzeniach z niełatwych i nieraz zagmatwanych dziejów tego regionu. Interesuje nas wielka historia i zwykła codzienność. Mówimy zarówno o zjawiskach znanych, jak i mało popularnych. Zawsze o takich, w których odbija się specyfika XX-wiecznej historii Górnego Śląska, Polski i Europy: totalitaryzmy, wojny, przemiany kulturowe i społeczne. Podcast to projekt Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod patronatem wydawanego przez nas półrocznika popularnonaukowego „CzasyPismo“.

do góry