Nawigacja

Aktualności

Gen. bryg. Mikołaj Bołtuć (1893-1939). Kolejny plakat w Galerii Bohaterów Kampanii Wrześniowej 1939 r. – Częstochowa, 19 marca 2024

W związku z przypadającą na 19 marca 85. rocznicą awansowania Mikołaja Bołtucia na stopień generała brygady, a także grudniową 130. rocznicą jego urodzin, w „Przystanku Historia” – Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie, przy al. Najświętszej Maryi Panny 52, na wszystkich chętnych (aż do wyczerpania nakładu) czekać będą plakaty z gen. Bołtuciem, które ukazały się w ramach serii „Galeria Bohaterów Kampanii Wrześniowej 1939 r.”

Mikołaj Bołtuć (1893 – 1939) generał brygady; pełnił liczne funkcje sztabowe i dowódcze w Wojsku Polskim i Korpusie Ochrony Pogranicza; propagator automobilizmu; odznaczony wieloma polskimi i zagranicznymi odznaczeniami; w 1939 r. dowódca Grupy Operacyjnej „Wschód” wchodzącej w skład Armii „Pomorze”.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wraz z 4 Dywizją Strzelców Polskich powrócił do kraju, gdzie m.in. od lipca 1920 r. dowodził 31 Pułkiem Strzelców Kaniowskich z którym wsławił się heroiczną obroną Zamościa przed 1 Armią Konną Siemiona Budionnego. Za męstwo na polu walki został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych czterokrotnie. W kolejnych latach pełnił funkcje sztabowe w Ścisłej Radzie Wojennej i Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. W 1927 r. został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie m.in. w stopniu pułkownika dyplomowanego (na zdjęciu) dowodził Brygadą KOP „Grodno”. Od 1930 r. pełnił funkcję dowódcy Piechoty Dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty, a od 1937 r. dowódcy 4 Dywizji Piechoty. W październiku 1938 r. dowodząc kombinowaną dywizją pomorsko-poznańską wziął udział w operacji zaolziańskiej. W marcu 1939 r. został awansowany do stopnia generała brygady.

W sierpniu 1939 r. został mianowany dowódcą Grupy Operacyjnej „Wschód” (4 i 16 Dywizja Piechoty) wchodzącej w skład Armii „Pomorze”. Dowodząc podległymi sobie dywizjami, w pierwszych dniach września 1939 r. stoczył z Niemcami krwawą bitwę pod Grudziądzem (nad rzeką Osą), zadając nieprzyjacielowi ciężkie straty w walkach w rejonie Mełna i Gruty. W czasie bitwy nad Bzurą oddziały gen. Bołtucia odbiły z rąk niemieckich Łowicz. 22 września podczas próby przebicia się do Warszawy, generał poległ w boju pod Łomiankami, osobiście prowadząc swoich żołnierzy do ataku na bagnety. W czasie działań wojennych w 1939 r. gen. Bołtuć wykazał się wybitnym talentem dowódczym, charakteryzującym się śmiałością decyzji i inicjatywą, a także niezwykłą energią i osobistym męstwem na polu walki, za co został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Plakat poświęcony gen. Bołtuciowi jest drugim z serii „Galeria Bohaterów Kampanii Wrześniowej 1939 r.” w ramach której prezentujemy nie tylko sylwetki wybitnych dowódców wyższego szczebla, ale także bohaterów szerzej nieznanych społeczeństwu, z których niejeden przelał własną krew walcząc w obronie ojczyzny najpierw z najeźdźcą niemieckim, a potem także z sowieckim. Wielu z nich za wybitne dowodzenie lub męstwo na polu walki zostało odznaczonych najwyższymi polskimi odznaczeniami wojskowymi.

do góry