Nawigacja

Aktualności

„PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Pomoc Żydom na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej w trakcie okupacji niemieckiej, 29 listopada 2023

  • „PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Pomoc Żydom na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej w trakcie okupacji niemieckiej, 29 listopada 2023
    „PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Pomoc Żydom na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej w trakcie okupacji niemieckiej, 29 listopada 2023

Zapraszamy na nowy odcinek podcastu na platformie Spotify

Dlaczego w Oddziale IPN w Katowicach prowadzone są badania dotyczące terenu przedwojennego województwa stanisławowskiego? Jak wyglądały stosunki ludnościowe w województwie stanisławowskim przed wybuchem wojny? Jakie były uwarunkowania niesienia pomocy? Dlaczego pomagano i jak pomagano Żydom? Jakie represje spotkały osoby udzielające pomocy? POZNAJ losy osób, które ryzykowały życiem bo pomóc Żydom podczas II wojny światowej!

Z Tomaszem Gonetem rozmawia Paweł Zawisza (OBBH IPN Katowice).

PodCzas. Podcast IPN Katowice“ poświęcony jest historii Górnego Śląska w XX wieku. Rozmawiamy o postaciach i wydarzeniach z niełatwych i nieraz zagmatwanych dziejów tego regionu. Interesuje nas wielka historia i zwykła codzienność. Mówimy zarówno o zjawiskach znanych, jak i mało popularnych. Zawsze o takich, w których odbija się specyfika XX-wiecznej historii Górnego Śląska, Polski i Europy: totalitaryzmy, wojny, przemiany kulturowe i społeczne. Podcast to projekt Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod patronatem wydawanego przez nas półrocznika popularnonaukowego „CzasyPismo“.

do góry