Nawigacja

Aktualności

„PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Z posługą wśród powstańców warszawskich. Mało znany epizod życia bp. Stanisława Adamskiego, 2 sierpnia 2023

  • „PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Z posługą wśród powstańców warszawskich. Mało znany epizod życia bp. Stanisława Adamskiego, 2 sierpnia 2023
    „PodCzas – Podcast IPN Katowice“ – Z posługą wśród powstańców warszawskich. Mało znany epizod życia bp. Stanisława Adamskiego, 2 sierpnia 2023
  • dr. hab. Adam Dziurok, prof. UKSW. fot. Krzysztof Łojko/IPN
    dr. hab. Adam Dziurok, prof. UKSW. fot. Krzysztof Łojko/IPN
  • bp Stanisław Adamski fot. NAC
    bp Stanisław Adamski fot. NAC

Zapraszamy na nowy odcinek podcastu na platformie Spotify.

Kim był biskup Stanisław Adamski? Jak trafił do Warszawy podczas II wojny światowej i czym się tam zajmował? Co wiemy o jego działalności w trakcie powstania warszawskiego? Poznaj mało znany epizod życia wybitnego duchownego, działacza społecznego i politycznego!

Z dr. hab. Adamem Dziurokiem, prof. UKSW rozmawia Paweł Zawisza (OBBH IPN Katowice).

Adam Dziurok – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, p.o. naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; redaktor naczelny periodyku popularnonaukowego „CzasyPismo. O historii Górnego Śląska w XX wieku”; autor lub redaktor kilkunastu książek poświęconych polityce władz wobec Kościoła katolickiego w PRL oraz kwestiom narodowościowym na Górnym Śląsku. Opublikował m.in.: Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012.

„PodCzas. Podcast IPN Katowice“ poświęcony jest historii Górnego Śląska w XX wieku. Rozmawiamy o postaciach i wydarzeniach z niełatwych i nieraz zagmatwanych dziejów tego regionu. Interesuje nas wielka historia i zwykła codzienność. Mówimy zarówno o zjawiskach znanych, jak i mało popularnych. Zawsze o takich, w których odbija się specyfika XX-wiecznej historii Górnego Śląska, Polski i Europy: totalitaryzmy, wojny, przemiany kulturowe i społeczne. Podcast to projekt Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod patronatem wydawanego przez nas półrocznika popularnonaukowego „CzasyPismo“.

do góry