Nawigacja

Aktualności

PodCzas – Podcast IPN Katowice – Więcej, szybciej, lepiej. Współzawodnictwo pracy w PRL, 28 czerwca 2023

  • PodCzas – Podcast IPN Katowice – Więcej, szybciej, lepiej. Współzawodnictwo pracy w PRL, 28 czerwca 2023
    PodCzas – Podcast IPN Katowice – Więcej, szybciej, lepiej. Współzawodnictwo pracy w PRL, 28 czerwca 2023
  • Dr Bogusław Tracz. Fot. Krzysztof Łojko/IPN
    Dr Bogusław Tracz. Fot. Krzysztof Łojko/IPN

Zapraszamy na nowy odcinek podcastu na platformie Spotify

Jaka była geneza współzawodnictwa pracy i dlaczego w zachodniej historiografii nazywane jest ono „ruchem stachanowskim”? W jaki sposób próbowano dokonać w Polsce po II wojnie przeszczepienia „ruchu stachanowskiego”? Dlaczego polskim Stachanowcem został Wincenty Pstrowski? Jak wyglądał rozwój współzawodnictwa pracy po śmierci Pstrowskiego? DOWIEDZ SIĘ czy były jakieś formy oporu przeciwko tej formie zwiększania wydajności pracy!

Z dr. Bogusławem Traczem rozmawia Paweł Zawisza (OBBH IPN Katowice).

Bogusław Tracz – urodzony w 1972 r., historyk, dr, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Autor książek: (z Robertem Ciupą) Kultura niezależna w Kościele (2011); Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975 (2014); (z Robertem Ciupą) Marzenia z betonu. Codzienność w latach siedemdziesiątych na Górnym Śląsku (2014); (z Robertem Ciupą) Wujek ’81. Strajk i pacyfikacja (2016); Zachodźże czerwone słoneczko. Wybory '89 w województwie katowickim (2016) i in.

„PodCzas. Podcast IPN Katowice“ poświęcony jest historii Górnego Śląska w XX wieku. Rozmawiamy o postaciach i wydarzeniach z niełatwych i nieraz zagmatwanych dziejów tego regionu. Interesuje nas wielka historia i zwykła codzienność. Mówimy zarówno o zjawiskach znanych, jak i mało popularnych. Zawsze o takich, w których odbija się specyfika XX-wiecznej historii Górnego Śląska, Polski i Europy: totalitaryzmy, wojny, przemiany kulturowe i społeczne. Podcast to projekt Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach pod patronatem wydawanego przez nas półrocznika popularnonaukowego „CzasyPismo“.

Polecamy artykuły dr. Bogusława Tracza:

Polski Stachanow

„Na komunistów nie będę robiła”. Opór przeciwko współzawodnictwu pracy

do góry