Nawigacja

Aktualności

Sesja historyczna „Policja Województwa Śląskiego w II RP. Powstanie i organizacja“ – Katowice, 9 lutego 2023

9 lutego 2023 r.  w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10 (3 piętro) odbyła się sesja „Policja Województwa Śląskiego w II RP. Powstanie i organizacja“. W czasie sesji historycy i specjaliści przedstawili referaty na temat wybranych aspektów z historii formacji.

W programie wykłady:

  • Aleksandra Korol-Chudy (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach) – Działalność Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w kontekście upamiętniania historii Policji Województwa Śląskiego w związku z setną rocznicą utworzenia formacji.
  • Zbigniew Gołasz (Muzeum w Gliwicach) – Żandarmeria Powstańcza.
  • Grzegorz Grześkowiak (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z s. w Katowicach) Weterani powstań śląskich w szeregach Policji Województwa Śląskiego.
  • dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach) – Policja Województwa Śląskiego w powiecie tarnogórskim.
  • dr Janusz Mikitin (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi) – Policyjny Klub Sportowy w Katowicach.
  • dr Dariusz Gregorczyk (Uniwersytet im Jana Długosza w Częstochowie) – kontrwywiad i wywiad w Policji Województwa Śląskiego.
  • mł. insp. dr Piotr Uwijała (Komenda Miejska Policji w Jaworznie) - 7. Kompania Rezerwy Policji Państwowej w Jaworznie w walkach na Górnym Śląsku w sierpniu i wrześniu 1939 roku.

Moderacja: dr Sebastian Rosenbaum (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach).

Policja Województwa Śląskiego została utworzona na mocy rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 r. i istniała do wybuchu II wojny światowej. Jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego podległa władzom wojewódzkim i była utrzymywana z zasobów Skarbu Śląskiego. Została ona podporządkowana Wojewodzie oraz Sejmowi Śląskiemu i była niezależna od Policji Państwowej, z własnym zawieszeniem prawnym, szkoleniem i zasadami naboru kandydatów do służby. Policja Województwa Śląskiego odgrywała ważną rolę w kraju nie tylko ze względu na wysoki poziom fachowy, dobre wyszkolenie, zdyscyplinowanie i stosunkowo wysokie, jak na ówczesne warunki całej Policji, przygotowanie ogólne, ale także ze względu na znaczenie gospodarcze Górnego Śląska. Stan osobowy wojewódzkich sił policyjnych stanowił około 10 procent stanu osobowego sił policyjnych w II Rzeczpospolitej. W 2022 r. zorganizowano obchody 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

  • Sesja historyczna „Policja Województwa Śląskiego w II RP. Powstanie i organizacja“ – Katowice, 9 lutego 2023
    Sesja historyczna „Policja Województwa Śląskiego w II RP. Powstanie i organizacja“ – Katowice, 9 lutego 2023
do góry