Nawigacja

Aktualności

Zmarła Anna Krogulec, od 1980 r. działaczka NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach

  • Anna Krogulec. Fot. Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego
    Anna Krogulec. Fot. Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 stycznia 2022 r., w wieku 72 lat, zmarła Anna Krogulec.

Śp. Anna Krogulec od 1980 r. aktywnie działała w NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach. Tworzyła zręby struktur związkowych w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach. Podczas pierwszego strajku na Górnym Śląsku, który zorganizowano w fabryce od 21 do 22 sierpnia 1980 r. Anna Krogulec zredagowała postulaty i żądania pracowników „Fazosu”. We wrześniu 1980 r. weszła w skład Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność”, która przekształciła się w Komisję Założycielską NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego brała udział w strajku okupacyjnym od 14 do 17 grudnia 1981 r. w swoim macierzystym zakładzie. W latach 1983-1985 w środowisku pracowników „Fazosu” Anna Krogulec prowadziła kolportaż ulotek i wydawnictw bezdebitowych. Kolportowała m.in. Biuletyn Informacyjny Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach, który dystrybuowano poprzez działające w podziemiu struktury związkowe w zakładach pracy na terenie miasta. W 1989 r. uczestniczyła w procesie reaktywowania terenowych struktur związkowych. W lutym 1989 r. weszła w skład Prezydium Tymczasowej Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach, a po wyborach czerwcowych w 1989 r. pełniła rolę obserwatora podczas obrad Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach oraz prac jej komisji. W latach 1994 – 2004 pracowała w Tarnogórskiej Delegaturze Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, a następnie w Zarządzie Regionu Śląsko Dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach. Zarząd Terenowej Sekcji NSZZ „Solidarność” w 2018 r. uhonorował Annę Krogulec nagrodą w postaci statuetki „Symbol Wdzięczności w Służbie Tarnogórskiej Solidarności”. 10 grudnia 2021 r. została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

Msza żałobna odbędzie się 7 stycznia o godz. 10.00 w kościele Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Anna Krogulec spocznie na cmentarzu parafialnym św. Józefa w Tarnowskich Górach.

Cześć Jej pamięci!

 

do góry