Nawigacja

Aktualności

Promocja książki Adama Dziuroka i Jerzego Myszora „Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia“ – Świętochłowice, 2 września 2021

Wydarzenie towarzyszy prezentacji wystawy „Per Mariam – Soli Deo”.

  • Promocja książki Adama Dziuroka i Jerzego Myszora „Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia“ – Świętochłowice, 2 września 2021
    Promocja książki Adama Dziuroka i Jerzego Myszora „Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia“ – Świętochłowice, 2 września 2021
  • Książka Adama Dziuroka i Jerzego Myszora „Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia“.
    Książka Adama Dziuroka i Jerzego Myszora „Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia“.

Rok 2020 uchwałą Sejmiku Śląskiego został uchwalony rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Częstochowie zorganizował prezentację zatytułowaną „Per Mariam – Soli Deo”, która upamiętnia zwieńczenie długiego, bo trwającego od 1989 roku procesu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zapraszamy na wystawę pn. „Per Mariam – Soli Deo” poświęconą postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wystawa, złożona jest z 17 plansz ukazujących zdjęcia Stefana Wyszyńskiego – zarówno te znane, jak też i unikatowe. Plansze przybliżają postać, duchowość i dokonania kardynała Wyszyńskiego, a tytuł ekspozycji w polskim tłumaczeniu brzmi „Przez Maryję samemu Bogu” i jest przypomnieniem motta życiowego towarzyszącego Prymasowi.

Wystawa jest dostępna w dniach od 2 września do 14 października 2021 r. w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, przy ul. Polaka 1 w godzinach otwarcia Muzeum (poniedziałek – piątek  10.00 – 16.00, niedziela 12.00 – 17.00). Wystawa przygotowana została przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia dla uczczenia tego Wielkiego Polaka i Męża Stanu.  Projekt zrealizowano we współpracy z Fundacją „Czas to Miłość” przy udziale Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Opracowanie graficzne plansz: Adam Markowski

2 września 2021 r. otwarciu wystawy towarzyszyła promocja książki dr. hab. Adama Dziuroka i prof. Jerzego Myszora „Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia“.

Kontakty między prymasem Stefanem Wyszyńskim a Górnym Śląskiem nie były zbyt intensywne, ale miały swój charakterystyczny rys. W niniejszej publikacji autorzy skupili się na przedstawieniu relacji, jakie łączyły diecezję katowicką z abp./kard. Stefanem Wyszyńskim w okresie jego prymasostwa w latach 1949–1981. Obejmują one szereg różnorodnych płaszczyzn, na które składają się: wizyty prymasa na terenie diecezji (głównie w Piekarach Śląskich) oraz wygłoszone w tym czasie kazania, kontakty osobiste lub listowne między prymasem a biskupami śląskimi, kapłanami diecezji i mieszkańcami Górnego Śląska, wszelkie odniesienia do kwestii górnośląskich w wypowiedziach, zapiskach czy pismach prymasa oraz zachowane relacje i komentarze na temat stosunku duchowieństwa i wiernych diecezji do jego osoby (np. po aresztowaniu czy po śmierci prymasa). Kwestie te omówiono w pierwszej części publikacji, po której zamieszczono obszerny aneks z dokumentami. Zamieszczono w nim wszystkie listy i przemówienia skierowane do „wiernego ludu śląskiej ziemi”, a także ważniejszą korespondencję, której adresatami byli biskupi katowiccy. Z drugiej strony w aneksie znalazły również miejsce m.in. wybrane listy biskupów śląskich do abp./kard. Wyszyńskiego czy też sprawozdania sporządzone przez Urząd/Służbę Bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy!

do góry