Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018”

Konkurs „W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018” to regionalny projekt przeznaczony dla osób zainteresowanych historią polskich rodzin wywodzących się ze Śląska lub osiadłych na Śląsku na tle historii Polski. Konkurs jest skierowany do uczniów w wieku 12-19 lat oraz do osób dorosłych.

Tematyką konkursu są zagadnienia związane z okolicznościami pozostawania całych rodzin lub ich poszczególnych członków poza granicami Polski, walką o przyłączenie do niej, przyczynami jej opuszczenia, ofiarami ponoszonymi w obronie polskości, pielęgnowaniem w rodzinie i środowisku tradycji patriotycznych i niepodległościowych, życiem codziennym i kontaktami z ojczyzną, przemianami na tle zmian w ojczyźnie, przyczynami powrotów lub pozostania na emigracji oraz powiązaniami z dziedzictwem, kulturą i historią ojczyzny w okresie stulecia 1918–2018.

Bohaterem konkursu jest rodzina, do której autor pracy należy lub której losy poznał poprzez bezpośredni kontakt z jej członkami. Nie podlegają ocenie prace, których treści w całości lub we fragmencie zostały już opisane i zgłoszone do innego konkursu, nagrodzone w innym konkursie lub opublikowane i upowszechnione poprzez różne formy nośników  (w formie publikacji elektronicznej, w prasie papierowej itp.).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2018 r., a uroczyste wręczenie nagród nastąpi do 11 listopada 2018 r.

  • Patronat honorowy:

Minister Edukacji Narodowej.

Ambasada RP w Berlinie.

Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

  • Patronat medialny: TVP 3 Katowice, Gość Niedzielny, Radio eM.

 

 

do góry