Nawigacja

Aktualności

O obronie Katowic przed niemiecką agresją we wrześniu 1939 r. w publikacji i śledztwie prowadzonym przez IPN

Obrona Katowic przed niemiecką agresją we wrześniu 1939 r. była przedmiotem jednej z najbardziej głośnych dyskusji historycznych w województwie śląskim w ostatnich kilkunastu latach. Poświęcona tej problematyce praca dr. hab. Grzegorza Bębnika „Wrzesień 1939 r. w  Katowicach“ to najobszerniejsze opracowanie tego zagadnienia. Także Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach prowadziła w sprawie zbrodni niemieckich, które miały miejsce w Katowicach po zajęciu miasta przez Wehrmacht. Sentencję umorzenia śledztwa, zawierającą opis sytuacji w Katowicach w dobie walk o miasto, zamieszczamy poniżej.

do góry