Nawigacja

Wystawy

Wystawy Oddziału IPN w Katowicach – wykaz

 • Zgładzona formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922–1939 (2019)
 • Robert Oszek (1896–1938) – żołnierz Niepodległej (2019)
 • Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej (2018)
 • W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku (1945–1956) (2016)
 • Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku (2015)
 • „Zachodźże czerwone słoneczko”. Wybory ’89 w województwie katowickim (2014)
 • Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989 (2012)
 • Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970
 • Trudne lata – wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL
 • Wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim 19 stycznia 1947 r. (2012)
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990) w województwie katowickim (2011)
 • Strajk – porozumienia – związek. 30. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie „Katowice” (2010)
 • „My Solidarność”. NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa 1980–1990 (2010)
 • Górnośląski azyl. Pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa (2010)
 • „Aktion Saybusch”. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940–1941 (2010)
 • Tarnogórska »Solidarność« 1980–1981 (2010)
 • Solidarność – mowa symboli (2010)
 • Kultura niezależna w Kościele w latach 80. (2009)
 • Oczy i uszy bezpieki. Metody inwigilacji społeczeństwa przez Służbę Bezpieczeństwa za pomocą środków technicznych: tajnej obserwacji, dokumentacji fotograficznej, perlustracji korespondencji i podsłuchów w latach 1956–1989 (2009)
 • Zanim nadeszła Zagłada. Położenie ludności żydowskiej Zagłębia Dąbrowskiego pod okupacją niemiecką 1939-1945 (2008)
 • Rybnickie bezprawie. PUBP Rybnik 1945–1947 (2009)
 • Twarze częstochowskiej bezpieki (2008)
 • Muzeum Izba Pamięci KWK »Wujek« (2008)
 • Kontrofensywa NZS rok 1988 (2008)
 • Dni Ikarowe (2008)
 • Biskup Herbert Bednorz 1908-1989. Świadek Chrystusa w trudnych czasach – ekspozycja przygotowana przez Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach przy współpracy OBEP IPN w Katowicach.(2008)
 • Twarze bezpieki. Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec” (2008)
 • »Wujek« '81 w fotografii archiwalnej (2007)
 • Więcej – Szybciej – Lepiej. Współzawodnictwo pracy w Polsce Ludowej (2007)
 • Twarze katowickiej bezpieki (2007)  
 • Grudzień 1981 w górnictwie śląskim – wystawa przygotowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu we współpracy z OBEP Katowice (2006)
 • Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku 1922-2006 (2006)
 • Uciekinierzy z PRL-u (2005)
 • Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (2003)
 • Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939-1947 (2002)
 • Represje wobec duchowieństwa śląskiego w latach 1939-1956 (2001)
 • 20. rocznica wprowadzenia stanu wojennego  (2001)
do góry