Nawigacja

Portale tematyczne

Gen. Leopold Okulicki

Portal edukacyjny o jednym z najwybitniejszych oficerów Wojska Polskiego, kawalerze orderu Virtuti Militari, przyznanego za czyny bojowe podczas odpierania ofensywy bolszewickiej wiosną 1920 r., przede wszystkim zaś ostatnim dowódcy największej podziemnej armii – Armii Krajowej.

Generał Okulicki (1898–1946) całe swoje dorosłe życie spędził w mundurze. W 1913 roku jako piętnastoletni chłopiec wstąpił do Związku Strzeleckiego i od tej chwili aż do śmierci w sowieckim więzieniu wiązał swój los z walką o Polskę. Bronił Warszawy w 1939 roku, współorganizował konspirację.

Przyszło mu pełnić funkcję Komendanta Armii Krajowej jako ostatniemu. Wydał rozkaz rozwiązujący AK i zwalniający żołnierzy z przysięgi. Nie ziściły się jego marzenia o wolnej i nieokupowanej Polsce – był jednym z Szesnastu, którzy zaufali sowieckiemu generałowi Sierowowi i przyjęli zaproszenie na rozmowy polityczne. Ich finałem był proces w Moskwie i śmierć w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach.

https://okulicki.ipn.gov.pl/

  • generał Leopold Okulicki
do góry